OneNote Staff Notebook
Phát triển & quản lý việc cộng tác với giảng viên
OneNote Staff Notebook có không gian cá nhân cho mỗi nhân viên hoặc giáo viên, thư viện nội dung cho thông tin được chia sẻ và không gian cộng tác cho mọi người cùng nhau làm việc, tất cả trong sổ ghi chép mạnh mẽ.
Đăng nhập bằng tài khoản Office 365 của bạn từ trường học để bắt đầu.

Đăng ký tài khoản Office 365 miễn phí >
Cộng tác ở một chỗ
Không gian cộng tác được thiết kế cho các hoạt động nhóm như sáng kiến trong toàn nhân viên hoặc phòng được chia sẻ.
Cùng nhau làm việc trên ghi chú, tác vụ và kế hoạch trong một sổ ghi chép và truy nhập tất cả trong sổ ghi chép bằng tính năng tìm kiếm mạnh mẽ của OneNote.
Chia sẻ thông tin với mọi người
Sử dụng thư viện nội dung để công bố chính sách, thủ tục, hạn chót và lịch trường học.
Quyền trong thư viện nội dung cho phép người lãnh đạo nhân viên chỉnh sửa và công bố thông tin nhưng những người khác chỉ có thể xem và sao chép nội dung.
Phát triển bản thân và công việc của bạn
Mỗi nhân viên có không gian riêng để làm việc, chỉ chia sẻ với người lãnh đạo. Có thể sử dụng sổ ghi chép này để phát triển chuyên môn, quan sát lớp học và giao tiếp với phụ huynh.
Nhân viên có thể cá nhân hóa sổ ghi chép này theo nhu cầu của riêng họ. Việc này cho phép họ lưu trữ thông tin được tham chiếu thường xuyên ở định dạng có ý nghĩa với họ.
Bắt Đầu Ngay
Đăng nhập bằng tài khoản Office 365 của bạn từ trường học để bắt đầu hoặc quản lý Sổ ghi chép Giáo viên hiện tại