Blloqet e shënimeve OneNote të personelit
Kultivo dhe menaxho bashkëpunimin midis mësuesve
Blloqet e shënimeve OneNote të personelit kanë një hapësirë pune personale për çdo anëtar të personelit ose mësues, një bibliotekë të përmbajtjes për informacionin e bashkëndarë dhe një hapësirë bashkëpunimi për të punuar të gjithë bashkë, të gjitha brenda një blloku shënimesh të fuqishëm.
Hyr me llogarinë tënde të Office 365 nga shkolla jote për të filluar.

Regjistrohu për një llogari falas të Office 365 >
Bashkëpuno në një vend
Hapësira e bashkëpunimit është e projektuar për aktivitetet në grup siç janë iniciativat e bashkëndara të departamentit ose të të gjithë personelit.
Punoni së bashku në shënimet, detyrat dhe planet në një bllok shënimesh dhe qasu tek të gjitha me kërkimin e fuqishëm të OneNote.
Bashkëndaje informacionin me të gjithë
Përdor bibliotekën e përmbajtjes për të publikuar politikat, procedurat, afatet dhe kalendarin e shkollës.
Lejet në bibliotekën e përmbajtjes e lejojnë drejtuesin e personelit të redaktojë dhe të publikojë informacionin, por të tjerët vetëm mund ta shohin dhe ta kopjojnë përmbajtjen.
Zhvillo veten dhe punën tënde
Çdo anëtar i personelit ka një vend privat për të punuar, i bashkëndarë vetëm me drejtuesin e personelit. Ky bllok shënimesh mund të përdoret për zhvillimin profesional, vërejtjet e klasës dhe komunikimet me prindin.
Anëtarët e personelit mund t'i personalizojnë këto blloqe shënimesh për nevojat e tyre personale. Kjo i lejon ata që të magazinojnë informacionin që i referohet rregullisht një formati dhe që ka kuptim për ta.
Fillo tani
Hyr me llogarinë tënde të Office 365 nga shkolla jote për të filluar ose për të menaxhuar Blloqet ekzistuese të shënimeve të personelit