Notesy programu OneNote dla personelu
Koordynowanie organizacji pracy i współpracy nauczycieli oraz zarządzanie nią
Notesy programu OneNote dla personelu obejmują osobisty obszar roboczy dla każdego pracownika i nauczyciela, bibliotekę zawartości dla udostępnianych informacji oraz obszar współpracy dla wszystkich pracowników. Wszystkie te możliwości są dostępne w jednym zaawansowanym notesie.
Aby rozpocząć, zaloguj się przy użyciu konta usługi Office 365 udostępnionego przez Twoją instytucję edukacyjną.

Utwórz bezpłatne konto usługi Office 365 >
Współpraca w jednym miejscu
Obszar współpracy jest przeznaczony dla działań grupy, takich jak wspólne działania określonego działu lub całego personelu.
Współpracuj nad notatkami, zadaniami oraz planami w jednym notesie i uzyskuj dostęp do wszystkich informacji za pomocą zaawansowanej funkcji wyszukiwania programu OneNote.
Udostępnianie informacji wszystkim osobom
Biblioteka zawartości służy do publikowania zasad, procedur, terminów i kalendarza szkoły.
Uprawnienia w bibliotece zawartości umożliwiają kierownikowi personelu edytowanie i publikowanie informacji, ale inni użytkownicy mogą tylko wyświetlać i kopiować zawartość.
Rozwijanie siebie i środowiska pracy
Każdy pracownik ma prywatne miejsce do pracy, które jest udostępniane tylko kierownikowi personelu. Ten notes może być używany na potrzeby rozwoju zawodowego, obserwacji zajęć i komunikacji z rodzicami.
Pracownicy mogą personalizować notesy na własne potrzeby. Mogą przechowywać bieżące informacje w odpowiednim dla nich formacie.
Rozpocznij teraz
Aby rozpocząć, zaloguj się przy użyciu konta usługi Office 365 udostępnionego przez Twoją instytucję edukacyjną, albo zarządzaj istniejącymi notesami dla personelu