OneNote-personalnotatblokker
Kultiver og handsam pedagogisk samarbeid
OneNote-personalnotatblokker har eit personleg arbeidsområde for kvar tilsett eller lærar, eit innhaldsbibliotek for delt informasjon og eit samarbeidsområde der alle kan samarbeide – og alt i éi funksjonsrik notatblokk.
Logg på med Office 365-kontoen din frå skulen din for å kome i gang.

Registrer deg for ein gratis Office 365-konto >
Samarbeid på éin plass
Samarbeidsområdet er utvikla for gruppeaktivitetar som delte avdelingsinitiativ eller initiativ for heile staben.
Samarbeid om notat, oppgåver og planar i éi notatblokk, og finn alt ved hjelp av den solide søkjefunksjonen i OneNote.
Del informasjon med alle
Bruk innhaldsbiblioteket til å publisere retningsliner, prosedyrar, fristar og skulekalenderen.
Løyve i innhaldsbiblioteket gjer at teamleiaren kan redigere og publisere informasjon, men andre kan berre vise og kopiere innhaldet.
Utvikle deg sjølv og arbeidet ditt
Alle tilsette har eit privat arbeidsområde som berre blir delt med teamleiaren. Denne notatblokka kan brukast til profesjonell utvikling, klasseromsobservasjonar og kommunikasjon med foreldre.
Tilsette kan tilpasse desse notatblokkene etter behov. Det gjer at dei kan lagre informasjon dei ofte har bruk for, i eit format dei sjølv tykkjer er fornuftig.
Kom i gang no
Logg på med Office 365-kontoen din frå skulen for å kome i gang eller handsame eksisterande notatblokker for tilsette