OneNote स्टाफ नोटबुकहरू
प्रशिक्षक सहकार्य तयार पार्नु र व्यवस्थापन गर्नु
OneNote स्टाफ नोटबुकहरूमा प्रत्येक स्टाफ वा शिक्षकको व्यक्तिगत कार्यक्षेत्र, साझा गरिएको जानकारीको लागि सामग्री लाइब्रेरी, र सबैजना मिलेर काम गर्नको लागि सहकार्य स्थान, सबै एउटा शक्तिशाली नोटबुक भित्र छ।
सुरु गर्नको लागि तपाईँको विद्यालयबाट तपाईँको Office 365 खातामार्फत साइन इन गर्नुहोस्।

निःशुल्क Office 365 खाताको लागि साइन अप गर्नुहोस् >
एउटै स्थानमा सहकार्य गर्नुहोस्
सहकार्य स्थानलाई साझा गरिएको विभाग वा स्टाफ पहलहरू जस्ता सामुहिक गतिविधिहरूको लागि डिजाइन गरिएको छ।
एक नोटबुकमा नोटहरू, कार्यहरू र योजनाहरूमा सँगसँगै काम गर्नुहोस् र ती सबैमा OneNote को शक्तिशाली खोजीमार्फत पहुँच गर्नुहोस्।
सबैजनासँग जानकारी साझा गर्नुहोस्
नीतिहरू, पद्धतिहरू, समयसीमाहरू, र विद्यालय पात्रो प्रकाशन गर्न सामग्री लाइब्रेरी प्रयोग गर्नुहोस्।
सामग्री लाइब्रेरीका अनुमतिहरूले कर्मचारी अगुवालाई जानकारी सम्पादन गर्न र प्रकाशन गर्न अनुमति दिन्छन्, तर अरुहरूले सामग्री हेर्न र सम्पादन गर्न मात्र सक्छन्।
आफ्नो र आफ्नो कार्यको विकास गर्नुहोस्
प्रत्येक कर्मचारी सदस्यसँग काम गर्ने निजी स्थान छ जुन कर्मचारी अगुवासँग मात्र साझा गरिएको हुन्छ। यो नोटबुकलाई व्यावसायिक विकास, कक्षाकोठा अवलोकन र आमाबुवासँग संचार गर्नको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ।
स्टाफ सदस्यहरूले यी नोटबुकहरूलाई उनीहरूको आफ्नै आवश्यकताका लागि निजीकृत गर्न सक्छन्। यसले उनीहरूलाई सार्थक लाग्ने ढाँचामा नियमित आधारमा उल्लेख गरिएको जानकारी भण्डार गर्न अनुमति दिन्छ।
शिक्षामा स्टाफ नोटबुकहरूको प्रयोगको बारेमा रहेका ब्लग पोस्टहरू:
OneNote Staff नोटबुक परिचय ब्लग पोस्ट >
युनाइटेड किङडमको Sandymoor School मा OneNote स्टाफ नोटबुक केस अध्ययन >
अहिले सुरू गर्नुहोस्
सुरु गर्न वा विद्यमान कक्षा नोटबुकहरू व्यवस्थापन गर्नको लागि तपाईँको विद्यालयको तपाईँको Office 365 खाताबाट साइन इन गर्नुहोस्