OneNote ажилтны тэмдэглэлийн дэвтрүүд
Боловсрол олгогчийн хамтын ажиллагааг хөгжүүлж зохицуул
OneNote ажилтны тэмдэглэлийн дэвтрүүдэд ажилтан, багш бүрт зориулсан хувийн ажлын орон зай, хамтын мэдээлэлд зориулсан агуулгын сан, хамтран ажиллах хүн бүрт зориулсан хамтрах орон зай гээд цөм нэг хүчирхэг тэмдэглэлийн дэвтэрт бий.
Эхлэхийн тулд сургуулийнхаа Office 365 хэрэглэгчийн бүртгэлээр нэвтэр.

Office 365 хэрэглэгчийн бүртгэлд үнэгүй бүртгүүлэх >
Нэг дор хамтран ажиллах
Хамтран ажиллах орон зай нь бүлгийн үйл ажиллагаа болох хамтын тасаг эсвэл ажилтны санаачлагат зориулан бүтээгдсэн болно.
Нэг тэмдэглэлийн дэвтэр дээр тэмдэглэл, даалгавар, төлөвлөгөөн дээр хамтран ажиллаж, OneNote-н хүчирхэг хайлтыг ашиглан энэ бүгдэд нэвтэр.
Мэдээллийг хүн бүртэй хуваалцах
Бодлого, журам, дуусах хугацаа болон сургуулийн цаглабарыг нийтлэхэд агуулгын санг ашигла.
Агуулгын сангийн зөвшөөрөл нь ахлагчид мэдээллийг засварлах болон нийтлэх зөвшөөрөл олгоно, харин бусад хүмүүс агуулгыг зөвхөн харж, хуулж болно.
Өөрийгөө болон ажлаа хөгжүүл
Ажилтан бүр зөвхөн ахлагчтайгаа хамтран ашигладаг ажиллах хувийн орон зайтай байна. Энэ тэмдэглэлийн дэвтэр нь мэргэжлээ хөгжүүлэх, тасгийн ажиглалт, үндсэн харилцаа холбоонд ашиглагдана.
Ажилчид эдгээр тэмдэглэлийн дэвтрийг өөрийн хэрэгцээнд зориулан өөриймсүүлэх боломжтой. Энэ нь тэдэнд ойлгомжтой хэлбэрээр байнга лавлах мэдээллийг хадгалах зөвшөөрлийг олгоно.
Одоо эхэл
Эхлэхийн тулд сургуулийнхаа Office 365 хэрэглэгчийн бүртгэлээр нэвтэрнэ үү эсвэл одоо байгаа Ажилтаны тэмдэглэлийн дэвтрүүдээ зохицуулна уу