Споделени тетратки на OneNote
Култивирајте ја и управувајте со соработката помеѓу предавачите
Споделените тетратки на OneNote имаат личен работен простор за секој член на персоналот или наставник, прирачна библиотека за споделени информации и простор за соработка за сите да работат заедно и сето тоа во една моќна тетратка.
Пријавете се со училишната сметка на Office 365 за да започнете.

Запиши се за бесплатна сметка на Office 365 >
Соработувајте на едно место
Просторот за соработка е наменет за групни активности како што се иницијативите за споделување на одделите и проширување на персоналот.
Работете заедно на белешките, задачите и плановите во една тетратка и пристапете до сите со моќното пребарување на OneNote.
Споделувајте информации со сите
Користете ја прирачната библиотека за објавување правила, процедури, крајни рокови и училишниот календар.
Дозволите во прирачната библиотека му дозволуваат на водачот на персоналот за уредува и објавува информации, но другите може само да ја прикажуваат и копираат содржината.
Развивајте се себеси и работата
Секој член на персоналот има лично место за работење споделено само со водачот на персоналот. Оваа тетратка може да се користи за професионален развој, за забелешки на часот и за комуникација со родителите.
Членовите на персоналот може да ги персонализираат овие тетратки според своите потреби. Тоа им овозможува да ги складираат информациите што ги користат редовно во формат којшто има смисла за нив.
Започни сега
Пријавете се со училишната сметка на Office 365 за да започнете или управувајте со постојните споделени тетратки