OneNote darbinieku piezīmju grāmatiņas
Mācībspēku sadarbības attīstība un pārvaldība
OneNote darbinieku piezīmju grāmatiņās ir personiska darbvieta katram darbiniekam vai pasniedzējam, satura bibliotēka koplietojamai informācijai un sadarbības vieta, kur visi var strādāt kopā, - tas viss vienā daudzpusīgā piezīmju grāmatiņā.
Lai sāktu darbu, pierakstieties ar savu Office 365 mācību kontu.

Reģistrēt bezmaksas Office 365 kontu >
Sadarbība vienuviet
Sadarbības telpa ir paredzēta grupas darbībām, piemēram, koplietojamām nodaļas vai visa personāla iniciatīvām.
Kopīgi strādājiet ar piezīmēm, uzdevumiem un plāniem vienā piezīmju grāmatiņā un vajadzīgo saturu atrodiet, izmantojot ērto OneNote meklēšanu.
Informācijas koplietošana ar citiem
Izmantojiet satura bibliotēku, lai publicētu politikas, procedūras, termiņus un skolas kalendāru.
Izmantojot atļaujas satura bibliotēkā, personāla vadītājs var rediģēt un publicēt informāciju, bet citi var saturu tikai skatīt un kopēt.
Sevis un sava darba pilnveide
Katram darbiniekam ir privāta vieta, kur strādāt, un tā tiek koplietota tikai ar personāla vadītāju. Šo piezīmju grāmatiņu var izmantot profesionālajai attīstībai, novērojumiem klasē un saziņai ar vecākiem.
Darbinieki varat personalizēt šīs piezīmju grāmatiņas savām vajadzībām. Šādi var regulāri saglabāt nepieciešamo informāciju sev ērtā formātā.
Darba sākšana
Lai sāktu darbu vai pārvaldītu esošās piezīmju grāmatiņas darbiniekiem, pierakstieties ar savu Office 365 mācību kontu