מחברות צוות של OneNote
טפח ונהל שיתוף פעולה בין אנשי חינוך
מחברות צוות של OneNote כוללות סביבת עבודה אישית לכל חבר צוות או מורה, ספריית תוכן למידע משותף, ושטח שיתוף פעולה שבו כולם יכולים לעבוד יחד, כל זאת במחברת אחת רבת-עוצמה.
היכנס באמצעות חשבון Office 365 שלך מבית הספר כדי להתחיל.

הירשם לקבלת חשבון Office 365 ללא תשלום >
שתף פעולה במקום אחד
שטח שיתוף הפעולה נועד לפעילויות קבוצתיות כגון יוזמות משותפות של מחלקה או של הצוות כולו.
עבוד עם אנשים אחרים על הערות, משימות ותוכניות במחברת אחת, וגש לכולן באמצעות החיפוש רב-העוצמה של OneNote.
שתף מידע עם כולם
השתמש בספריית התוכן לפרסום כללי מדיניות, נהלים, מועדי הגשה ולוח השנה של בית הספר.
הרשאות בספריית התוכן מאפשרות לראש הצוות לערוך ולפרסם מידע, אך אנשים אחרים יכולים רק להציג ולהעתיק את התוכן.
פתח את עצמך ואת עבודתך
לכל חבר צוות יש מקום פרטי לעבודה, המשותף עם ראש הצוות בלבד. ניתן להשתמש במחברת זו לפיתוח מקצועי, תצפיות בכיתה ותקשורת עם הורים.
חברי צוות יכולים להתאים אישית מחברות אלה לצרכיהם. הדבר מאפשר להם לאחסן מידע שאנשים מעיינים בו באופן קבוע בתבנית הגיונית עבורם.
התחל עכשיו
היכנס באמצעות חשבון Office 365 שלך מבית הספר כדי להתחיל בעבודה או לנהל מחברות צוות קיימות