Leabhar-nòtaichean luchd-obrach OneNote
Brosnaich ⁊ stiùirich co-obrachadh an luchd-foghlaim
Tha rum-obrach pearsanta air gach neach-obrach no tidsear ann an leabhraichean-nòtaichean luchd-obrach OneNote, leabharlann na susbaint airson fiosrachadh co-roinnte agus rum co-obrachaidh far an obraich a h-uile duine còmhla, a h-uile rud am broinn aon leabhar-nòtaichean chumhachdaich.
Clàraich a-steach air a’ chunntas sgoile Office 365 agad an toiseach.

Clàraich airson cunntas Office 365 an-asgaidh >
Obraich còmhla air an aon àite
Chaidh an rum co-obrachaidh a dhealbhachadh airson gnìomhan buidhinn, can iomairtean a nì roinn no an luchd-obrach gu lèir còmhla.
Obraich còmhla air nòtaichean, saothraichean is planaichean san aon leabhar-nòtaichean is faigh inntrigeadh slàn air leis an lorg chumhachdach aig OneNote.
Co-roinn fiosrachadh leis a h-uile duine
Cleachd leabharlann na susbaint gus poileasaidhean, modhan-obrach, cinn-latha is mìosachan na sgoile fhoillseachadh.
Leis na ceadan ann an leabharlann na susbaint, ’s urrainn do cheannard an luchd-obrach fiosrachadh a dheasachadh ’s fhoillseachadh ach chan urrainn do chàch ach an t-susbaint a shealltainn is lethbhreac a dhèanamh dheth.
Leasaich thu fhèin ’s an obair agad
Tha àite phrìobhaideach air gach neach-obrach nach tèid a cho-roinneadh ach le ceannard an luchd-obrach. Gabhaidh an leabhar-nòtaichean seo a chleachdadh airson leasachadh proifeiseanta, sgrùdadh an t-seòmair-theagaisg agus conaltradh leis na pàrantan.
’S urrainn don luchd-obrach na leabhraichean-nòtaichean seo a ghnàthachadh airson nam feumalachdan aca fhèin. Leigidh seo leotha am fiosrachadh a ghlèidheadh a thèid a chleachdadh gu tric ann am fòrmat a nì ciall dhaibhsan.
Tòisich an-dràsta
Clàraich a-steach leis a’ chunntas Office 365 agad on sgoil agad airson tòiseachadh no stiùirich leabhraichean-nòtaichean luchd-obrach a tha ann