OneNote blok za osoblјe
Održavajte saradnju između predavača i upravlјajte njome
OneNote blokovi za osoblјe imaju lični radni prostor za svakog člana osoblјa ili nastavnika, biblioteku sadržaja za dijelјene informacije i prostor za saradnju u kom svako može sarađivati i sve to u jednom moćnom bloku.
Prijavite se pomoću računa za Office 365 iz obrazovne institucije kako biste počeli s radom.

Prijavite se za besplatni račun za Office 365 >
Saradnja na jednom mestu
Prostor za saradnju je dizajniran za grupne aktivnosti kao što su inicijative koje dijeli sektor ili cjelokupno osoblјe.
Sarađujte na bilјeškama, zadacima i planovima u jednom bloku i pristupite svemu tome pomoću moćne pretrage programa OneNote.
Dijelite informacije sa svima
Koristite biblioteku sadržaja kako biste objavili smjernice, procedure, krajnje rokove i školski kalendar.
Dozvole u biblioteci sadržaja omogućavaju voditelјu osoblјa da uređuje i objavlјuje informacije, ali drugi mogu samo prikazivati i kopirati sadržaj.
Razvijte sebe i svoj posao
Svaki član nastavnog osoblјa ima privatno mjesto za rad, koje dijeli samo s voditelјom osoblјa. Taj blok se može koristiti za profesionalni razvoj, opažanja u učionici i komunikaciju s roditelјima.
Članovi nastavnog osoblјa mogu personalizirati blokove u skladu sa svojim potrebama. To im omogućava da redovno pohranjuju referencirane informacije u formatu koji se njima čini smislenim.
Počnite odmah
Prijavite se pomoću računa za Office 365 iz obrazovne ustanove kako biste započeli s radom ili upravlјali postojećim blokovima za nastavnike