Evernote-dan OneNote-a geçmek
OneNote-da üýtgetme etmek barada pikir edýäniňize sag boluň. Office maşgalasyna degişli bolan OneNote size eýýämden tanyş.
Öz ýoluňy döret
Islendik ýere ýazyň, internetden kesiň ýa-da Office resminamalaryňyzdan material salyň.
Bilelikde işläň
Topar bilen ideýa gürleşiň ýa-da maşgalaňyz bilen nahar planlaň. Şol bir sahypada we sinhronda duruň.
Elýazuw bilen oýlan
El bilen bellikleri çyrşaň. Garaýşyňyzy şekiller we reňkler bilen beýan ediň.
Note: The legacy Evernote to OneNote Importer was retired from service effective September 2022
OneNote we Evernote. Ikisiniň tapawudy näme?
OneNote bilen Evernote-da meňzeşlik kän, ýöne OneNote-yň özbaşdak funksiýalary göwnüňize ýarar. Kagyz-galamyň mugt görnüşine özüňizi uruň. Siz mugt awtonom giriş we çäksiz bellik dörediş hem alarsyňyz.

OneNote Evernote
Windows-da, Mac-da, iOS-da, Android-de we internetde elýeterli
Enjamlaryňyzyň arasynda bellikleri sinhronlaň Evernote Basic üçin 2 enjam bilen çäkli. Enjamlaryňyzyň arasynda sinhronlamak üçin Evernote Plus ýa-da Premium gerek.
Mobilde belliklere awtonom giriş Evernote Plus ýa-da Premium gerek
Çäksiz aýlyk ýüklemeler 60 MB/aý (mugt)
1 GB/aý (Evernote Plus)
Erkin şekilli polotnoly sahypanyň islendik ýerine ýaz
Başgalar bilen material paýlaş
Internetden material kes
E-poçtany bellikleriňizde ýatda saklaň Evernote Plus ýa-da Premium gerek
Wizitkalary sanlaşdyr Evernote Premium gerek
Evernote söwda belgisi Evernote Corporation-yň söwda belgisidir