انتقال از Evernote به OneNote
ما فکر کردن شما به تغیر در OneNote را تمجید میکنیم. OneNote منحیث بخشی از خانواده Office از آغاز برایتان آشنا است.
ایجاد روش خویش
در هر مکانی بنویسید یا تایپ کنید، از ویب برش دهید یا محتوا را از مدارک Officeخویش وارد کنید.
همکاری گروهی
ایده‌های‌تان را با یک تیم شریک کرده یا وعده های غذایی را با خانواده‌تان برنامه ریزی کنید. در صفحه یکسان و همگام بمایند.
با قلم دیجیتالی فکر کنید
نوت هایتان را با دست بنویسید. دیدگاه های‌تان را با اشکال و رنگ ها بیان کنید.
Note: The legacy Evernote to OneNote Importer was retired from service effective September 2022
OneNote و Evernote. تفاوت چیست؟
OneNote و Evernoteمشترکات زیادی دارند، مگر ما فکر میکنیم شما ویژگی های خاص OneNoteرا خوش داشته باشید. به حس سبک آزاد قلم به کاغذ شیرجه بزنید. دسترسی آفلاین به نوت و ایجاد نوت نامحدود را طور رایگان دریافت کنید.

OneNote Evernote
میسر در Windows، Mac، iOS،Android و ویب
همگام سازی یادداشت ها در دستگاه های شما به 2 دستگاه برای Evernote اولیه محدود است. به Evernote پلاس یا ممتاز برای همگام سازی در دستگاه های شما ضرورت دارد.
دسترسی آفلاین به نوت های تلیفون همراه به Evernote Plus یا Premium ضرورت دارد
بارگذاری ماهانه نامحدود 60 MB/ماه(مجانی)
1 GB/ماه(Evernote Plus)
با تابلوی نقاشی سبک آزاد در هر جای صفحه بنویسید
شریک سازی محتوا با دیگران
چیدن محتوا از ویب
حفظ ایمیل در نوت های خویش به Evernote Plus یا Premium ضرورت دارد
دیجیتالی کردن کارت های تجارتي به Evernote Premium ضرورت دارد
Evernote یک علامت تجارتی Evernote Corporation است