Evernote ରୁ OneNote କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରୁଛି
ଆମେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ ଯେ ଆପଣ OneNote ରେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ପର୍କରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି. Office ପରିବାରର ଅଂଶବିଶେଷ ଭାବେ, OneNote ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ପରିଚିତ ଭଳି ଅନୁଭୂତ ହେବ.
ଆପଣଙ୍କ ଉପାୟ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ
ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଲେଖନ୍ତୁ, ୱେବ୍‌ ଠାରୁ କ୍ଲିପ୍‌ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ Office ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଗୁଡିକରୁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଡ୍ରପ୍‌ କରନ୍ତୁ.
ଏକତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା
ଏକ ଦଳ ସହିତ ଧାରଣାଗୁଡିକୁ ଉପଯୋଗୀ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଭୋଜନଗୁଡିକ ଯୋଜନା କରନ୍ତୁ. ସମାନ ପୃଷ୍ଠାରେ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ସିଂକ୍ରୋନାଇଜରେ ରୁହନ୍ତୁ.
ସ୍ୟାହି ସହିତ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ
ହାତରେ ତରତରରେ ନୋଟ୍‌ଗୁଡିକୁ ଲେଖନ୍ତୁ. ଆକୃତି ଏବଂ ରଙ୍ଗଗୁଡିକ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଆନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ.
ନୋଟ୍‌: OneNote ଆମଦାନୀକାରୀଙ୍କୁ ଲିଗାସୀ ଏଭରନୋଟ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2022 ରୁ ସେବାରୁ ଅବସର ନିଆଯାଇଥିଲା
OneNote ଏବଂ Evernote. ପାର୍ଥକ୍ୟ କଣ ଅଟେ?
OneNote ଏବଂ Evernote ରେ ବହୁତ ସାଧାରଣ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆପଣ OneNote ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଲାଗିବେ. କାଗଜ କଲମରୁ ଏହାର ଫ୍ରି-ଫର୍ମ ଫିଲ୍‌କୁ ଡାଇଭ୍‌ କରନ୍ତୁ. ଆପଣ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତ ଅଫଲାଇନ୍‌ ନୋଟ୍‌ ପ୍ରବେଶ ଏବଂ ଅସୀମିତ ନୋଟ୍‌ ସୃଷ୍ଟି ପାଇବେ.

OneNote Evernote
Windows, Mac, iOS, Android ଏବଂ ୱେବ୍‌ରେ ଉପଲବ୍ଧ
ଆପଣଙ୍କ ଡିଭାଇସ୍‌ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ ନୋଟ୍‌ଗୁଡିକ ସିଂକ୍ରୋନାଇଜ୍‌ କରନ୍ତୁ Evernote Basic ପାଇଁ 2 ଟି ଡିଭାଇସ୍‌କୁ ସୀମିତ. ଆପଣଙ୍କ ଡିଭାଇସ୍‌ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ ସିଂକ୍ରୋନାଇଜ୍ କରିବାକୁ Evernote Plus କିମ୍ବା ପ୍ରିମିୟମ୍ ଆବଶ୍ୟକ କରିଥାଏ.
ମୋବାଇଲ୍‌ରେ ଥିବା ନୋଟ୍‌ଗୁଡିକୁ ଅଫଲାଇନ୍‌ ପ୍ରବେଶ Evernote Plus କିମ୍ବା ପ୍ରିମିୟମ୍ ଆବଶ୍ୟକ କରିଥାଏ
ଅସୀମିତ ମାସିକ ଅପଲୋଡ୍‌ଗୁଡିକ 60 MB/ମାସ (ମୁକ୍ତ)
1 GB/ମାସ (Evernote Plus)
ଫ୍ରି-ଫର୍ମ କାନଭାସ୍‌ ସହିତ ପୃଷ୍ଠାରେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଲେଖନ୍ତୁ
ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅଂଶୀଦାର କରନ୍ତୁ
ୱେବ୍‌ରୁ ବିଷୟବସ୍ତୁ କ୍ଲିପ୍ କରନ୍ତୁ
ଆପଣଙ୍କ ନୋଟ୍‌ଗୁଡିକୁ ଇମେଲ୍‌ ସଂରକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ Evernote Plus କିମ୍ବା ପ୍ରିମିୟମ୍ ଆବଶ୍ୟକ କରିଥାଏ
ବ୍ୟବସାୟ କାର୍ଡଗୁଡିକ ଡିଜିଟାଲକରଣ କରନ୍ତୁ Evernote ପ୍ରିମିୟମ୍ ଆବଶ୍ୟକ କରିଥାଏ
Evernote ହେଉଛି Evernote Corporation ର ଏକ ଟ୍ରେଡମାର୍କ୍