Flytt frå Evernote til OneNote
Vi set pris på at du vurderar å byte til OneNote. Som ein del av Office-familien, vil OneNote virke kjend frå starten av.
Opprett vegen din
Skriv kvar som helst, klipp ut frå nettet eller legg inn innhald frå Office-dokument.
Samarbeid
Del idear med ei gruppe eller planlegg måltider med familien. Vær synkronisert og på den same sida.
Tenk med blekk
Skriv notatar for hand. Uttrykk deg sjølv med figurar og fargar.
Obs! Det eldre Evernote to OneNote-importverktøyet blei trekt tilbake frå teneste med verknad frå september 2022
OneNote og Evernote. Kva er skilnaden?
OneNote og Evernote har mykje til felles, men vi trur at du vil elska OneNote sine eksepsjonelle funksjonar. Hopp inn friformskjensla av penn til papir. Du får gratis fråkopla notattilgang og uavgrensa notatoppretting.

OneNote Evernote
Tilgjengeleg på Windows, Mac, iOS, Android og nett
Synkroniser notat på tvers av einingane Avgrensa til to einingar for Evernote Basic. Krev Evernote Plus eller Premium for å synkronisere på tvers av einingane.
Fråkopla tilgang til notatar på mobiltelefonen Krev Evernote Plus eller Premium
Uavgrensa månadlege opplastingar 60 MB / månad (Gratis)
1 GB / månad (Evernote Plus)
Skriv kvar som helst på sida med friformlerret
Del innhald med andre
Utklippsinnhald frå nettet
Lagre e-post i notatane dine Krev Evernote Plus eller Premium
Digitaliser visittkort Krev Evernote Premium
Evernote er eit varemerke for Evernote Corporation