ធ្វើការផ្លាស់ទីពី Evernote ទៅកាន់ OneNote
យើងសូមថ្លែងអំណរគុណដែលអ្នកកំពុងគិតអំពីការផ្លាស់ប្ដូរចំពោះ OneNote។ ក្នុងនាមជាផ្នែកមួយនៃគ្រួសារ Office, OneNote នឹងមានលក្ខណៈដូចគ្នាតាំងពីចាប់ផ្ដើម។ ហើយវាឥតគិតថ្លៃ។
បង្កើតវិធីសាស្ត្ររបស់អ្នក
សរសេរ ឬវាយ​ត្រង់ណាមួយ ឃ្លីបពីវិប ឬទម្លាក់ទៅក្នុង​មាតិការពីឯកសារ Office របស់អ្នក។
ធ្វើការជាមួយគ្នា
សម្រួចគំនិតរបស់អ្នកជាមួយក្រុម ឬគម្រោងទទួលទានអាហារជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នក។ នៅលើទំព័រដដែល ហើយធ្វើសមកាលកម្ម។
គិតជាមួយទឹកខ្មៅ
សរសេរកំណត់ចំណាំជាអក្សរខ្វៀកដោយដៃ។ បង្ហាញពីទស្សនៈរបស់អ្នក​ជាមួយរូបរាង និងពណ៌។
ចំណាំ៖ អង្គនាំចូល Evernote ចាស់ទៅ OneNote ត្រូវបានបិទដំណើរការ​ពីសេវាកម្ម​ចាប់ពីខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ 2022
OneNote និង Evernote។ តើភាពខុសគ្នានៅត្រង់ណា?
OneNote និង Evernote មានលក្ខណៈរួមដូចគ្នាច្រើន ប៉ុន្តែយើងខ្ញុំគិតថាអ្នកនឹងចូលចិត្តលក្ខណៈពិសេសលេចធ្លោរបស់ OneNote។ ចូលទៅមើលរាង​ប៊ិចរហូតដល់ក្រដាសជាទម្រង់សេរី។ អ្នកក៏អាច​ទទួលបានសិទ្ធិចូលប្រើកំណត់ចំណាំក្រៅបណ្ដាញ និងការបង្កើត​កំណត់ចំណាំគ្មានដែនកំណត់ផងដែរ។

OneNote Evernote
មាននៅលើ Windows, Mac, iOS, Android និងវិប
ធ្វើសមកាលកម្មកំណត់សម្គាល់តាមរយៈឧបករណ៍របស់អ្នក កំណត់ត្រឹមឧបករណ៍ 2 សម្រាប់ Evernote Basic។ តម្រូវ​ឱ្យ​មាន Evernote Plus ឬ​លំដាប់​ខ្ពស់ ដើម្បីធ្វើសមកាលកម្មលើឧបករណ៍នានារបស់អ្នក។
ចូលប្រើ​កំណត់ចំណាំនៅលើ​ទូរស័ព្ទក្រៅបណ្ដាញ តម្រូវឱ្យមាន Evernote Plus ឬ​លំដាប់​ខ្ពស់
ការបង្ហោះប្រចាំខែ​ដោយគ្មានដែនកំណត់ 60 MB/ខែ (ឥតគិតថ្លៃ)
1 GB/ខែ (Evernote Plus)
សរសេរត្រង់ណាមួយនៅលើទំព័រដែលមានកន្លែងរចនារូបភាពជាទម្រង់សេរី
ចែករំលែកមាតិជាមួយអ្នកដទៃ
ឃ្លីបមាតិកាពីវិប
រក្សាទុកអ៊ីម៉ែលទៅកាន់​បណ្ដាកំណត់ចំណាំរបស់អ្នក តម្រូវឱ្យមាន Evernote Plus ឬ​លំដាប់​ខ្ពស់
ធ្វើនាមប័ណ្ណឌីជីថល តម្រូវឱ្យមាន Evernote លំដាប់​ខ្ពស់
Evernote គឺជាពាណិជ្ជសញ្ញារបស់ Evernote Corporation