Symud o Evernote i OneNote
Rydyn ni'n gwerthfawrogi'r ffaith eich bod yn ystyried newid i OneNote. Fel rhan o deulu Office, byddwch yn gyfarwydd iawn â OneNote o'r dechrau.
Creu eich ffordd chi
Gallwch ysgrifennu neu deipio unrhyw le, clipio oddi ar y we neu ollwng cynnwys i mewn o'ch dogfennau Office.
Cydweithio
Lluniwch eich syniadau mewn tîm neu gynllunio prydau â'ch teulu. Darllenwch o'r un dudalen a chadw'r wybodaeth yn gyson.
Meddwl gydag inc
Sgriblo nodiadau â llaw. Mynegwch eich syniadau drwy siapiau a lliwiau.
Nodyn: Daeth hen Evernote i OneNote Importer i ben o'r gwasanaeth o fis Medi 2022
OneNote ac Evernote. Beth yw'r gwahaniaeth?
Mae llawer o bethau'n gyffredin rhwng OneNote ac Evernote, ond rydyn ni'n credu y byddwch chi wrth eich bodd â nodweddion eithriadol OneNote. Mae'n teimlo'n union fel ysgrifennu ar bapur. Rydych chi hefyd yn cael mynediad at nodiadau all-lein, a'r cyfle i lunio cymaint o nodiadau ag y dymunwch.

OneNote Evernote
Ar gael ar Windows, Mac, iOS, Android a'r we
Cysoni nodiadau ar draws eich dyfeisiau Wedi cyfyngu i 2 ddyfais ar Evernote Basic. Mae angen Evernote Plus neu Premium er mwyn gallu cysoni ar draws eich dyfeisiau.
Mynediad all-lein i nodiadau ar ffôn symudol Rhaid cael Evernote Plus neu Premium
Llwytho nifer ddiderfyn o ffeiliau i fyny bob mis 60 MB/y mis (Am ddim)
1 GB/y mis (Evernote Plus)
Ysgrifennu unrhyw le ar y dudalen gyda'r cynfas llaw rydd
Rhannu cynnwys ag eraill
Clipio cynnwys o'r we
Cadw e-bost yn eich nodiadau Rhaid cael Evernote Plus neu Premium
Digideiddio cardiau busnes Rhaid cael Evernote Premium
Mae Evernote yn nod masnach Evernote Corporation