Trình đọc Chân thực

CÔNG CỤ HỌC TẬP CỦA MICROSOFT

Trình đọc Chân thực là công cụ miễn phí sử dụng các kỹ thuật đã được chứng minh nhằm cải thiện khả năng đọc cho mọi người, bất kể độ tuổi hoặc khả năng của họ.

Cải thiện khả năng hiểu

Công cụ giúp đọc to văn bản, chia văn bản thành các âm tiết và tăng dãn cách dòng và chữ cái.

TÌM HIỂU THÊM

Khuyến khích việc đọc độc lập

Một công cụ hỗ trợ giảng dạy giúp giáo viên hỗ trợ học viên ở các trình độ khác nhau.

XEM BÁO CHÍ

Dễ dàng sử dụng

Chạy thử Trình đọc Chân thực với nội dung của bạn.

DÙNG THỬ

Sẵn dùng miễn phí

Tải Trình đọc Chân thực miễn phí.

BẮT ĐẦU
Tính năng Lợi ích Đã được chứng minh
Khả năng đọc chính tả được cải thiện Cải thiện khả năng biên soạn văn bản
Chế độ tập trung Duy trì sự tập trung và cải thiện tốc độ đọc
Đọc chân thực Cải thiện khả năng đọc hiểu và duy trì sự tập trung
Giãn cách phông chữ và các dòng ngắn Cải thiện tốc độ đọc bằng cách xử lý "khả năng nhận biết hình ảnh"
Từ loại Hỗ trợ hướng dẫn và cải thiện chất lượng viết
Đọc theo âm tiết Cải thiện khả năng nhận diện từ
Chế độ đọc hiểu Cải thiện khả năng đọc hiểu trung bình khoảng 10%

Cải thiện khả năng đọc hiểu

  • Tăng khả năng trôi chảy cho người học tiếng Anh hay độc giả ở các ngôn ngữ khác
  • Giúp xây dựng sự tự tin cho lượng người đang học đọc đông đảo ở cấp độ cao hơn
  • Cung cấp giải pháp giải mã văn bản cho học viên có các biểu hiện gặp khó khăn trong học tập, chẳng hạn như chứng khó đọc

Trình đọc Chân thực sẵn có trên các nền tảng sau:

OneNote Online tìm hiểu thêm
Ứng dụng Phổ biến OneNote
Tải xuống ngay

OneNote for Mac và OneNote for iPad tìm hiểu thêm

Word Online tìm hiểu thêm

Word dành cho Máy tính tìm hiểu thêm

Word for Mac, iPadiPhone tìm hiểu thêm

Outlook Online tìm hiểu thêm

Outlook trên Máy tính tìm hiểu thêm

Office Lens for iPhone and iPad (iOS)
Tải xuống ngay

Trình duyệt Microsoft Edge

Microsoft Teams tìm hiểu thêm

Trình đọc Chân thực sẵn có trên các nền tảng sau

OneNote Online
tìm hiểu thêm
Ứng dụng Phổ biến OneNote
Tải xuống ngay

OneNote for Mac và OneNote for iPad tìm hiểu thêm

Word Online tìm hiểu thêm

Word dành cho Máy tính tìm hiểu thêm

Word for Mac, iPadiPhone tìm hiểu thêm

Outlook Online tìm hiểu thêm

Outlook trên Máy tính tìm hiểu thêm

Office Lens for iPhone and iPad (iOS)

Trình duyệt Microsoft Edge

Microsoft Teams tìm hiểu thêm

Dùng thử Trình đọc Chân thực bằng tài liệu đọc riêng của bạn

DÙNG THỬ