Förhandsversion av Utbildningsverktyg för OneNote
Gör det enklare att läsa och skriva
Utbildningsverktyg för OneNote hjälper alla att förbättra sina läs- och skrivfärdigheter – såväl starka elever, elever med inlärningssvårigheter eller elever med andra unika inlärningsförmågor.
"Elever lägger så mycket energi på avkodning så att de inte kan fokusera på innehållet. Med det här verktyget blir inlärningen effektivare."
Joel Reese, lärare på Sammamish High School
Utbildningsverktyg för OneNote – de populäraste dyslexiapparna under 2016
Brock Eide och Fernette Eide, ledande författare och forskare i dyslexi


Klicka här för mer information om du måste distribuera tillägget Utbildningsverktyg till många personer på flera datorer eller om du är IT-administratör.

Förbättrar alla elevers förståelse
Inbyggda läs- och skrivverktyg förbättrar inlärningsresultatet för alla elever.
Alla elever kan ha nytta av ökad läsförståelse.
  • Engelskspråkiga elever kan öka sin språkbehärskning.
  • Nya läsare kan känna självsäkerhet när de läser material på högre nivå.
  • Elever med inlärningssvårigheter som dyslexi kan avkoda texten enklare.
Utbildningsverktyg för OneNote – de populäraste dyslexiapparna under 2016
Brock Eide och Fernette Eide, ledande författare och forskare i dyslexi

Funktion Beprövad förmån
Förbättrad diktering Förbättrar textredigering
Fokusläge Håller kvar uppmärksamheten och förbättrar läshastigheten
Intensiv läsning Förbättrar förståelsen och håller kvar uppmärksamheten
Teckenavstånd och korta rader Förbättra läshastigheten med "visual crowding"
Ordklass Ger stöd i undervisningen och förbättrar skrivkvaliteten
Stavelsedelning Förbättrar ordigenkänningen
Förståelseläge Förbättrar förståelsen med i genomsnitt 10 %
Eleverna blir självständiga läsare
Elever använder redan OneNote i skolarbetet. Och eftersom Utbildningsverktyg för OneNote är inbyggt är det inte stigmatiserande för elever som förlitar sig på verktygen.
Lärare, undervisningsassistenter och föräldrar kan utnyttja den här enkla tekniken till att ge stöd åt elever som behöver extra hjälp med läsningen.
[Utbildningsverktyg för OneNote] har skapats för att möta de unika inlärningsbehoven som elever med dyslexi har. Men verktygen är tillgängliga för alla elever, vilket borgar för att grundsatsen i Universal Design for Learning uppfylls. Program med flera olika attribut hjälper flera olika typer av elever, något som ökar funktionaliteten och ger bättre inlärningsresultat. Engelskspråkiga elever, elever med funktionshinder och elever med begränsade akademiska möjligheter kan alla dra nytta av OneNote-verktygsfältet. Tillgång till utbildning för alla elever är grunden för en bättre framtid.
Dr. Betsy Doone, professor i specialundervisning vid University of South Florida
Lärare får mer undervisningstid
Vi förstår utmaningen med att undervisa elever som har olika förmågor. Det tar tid att hitta och upprätthålla den rätta hjälptekniken som gör att dina elever lyckas.
Genom att integrera utbildningsverktygen för OneNote i ett verktyg som redan används i klassrummet blir det enkelt för lärare att förbättra inlärningsresultatet för alla elever, med färre avbrott och kortare undervisningstid. Dessutom släppte Microsoft nyligen en lärarguide med en beskrivning av våra hjälpmedelsverktyg.
Blogginlägg om det här projektet och dess hackathon-ursprung:
Kom igång nu
Utbildningsverktyg för OneNote är ett kostnadsfritt tillägg för OneNote som hjälper alla att förbättra sina läs- och skrivfärdigheter – såväl starka elever som elever med inlärningssvårigheter, eller elever med en kombination av många olika unika inlärningsförmågor.


Skaffa OneNote gratis på alla dina enheter

Skaffa OneNote