Lexuesi kredhës

MJETET MËSIMORE TË MICROSOFT

Lexuesi kredhës është një vegël falas që përdor teknika të provuara për të përmirësuar leximin për njerëzit, pavarësisht nga mosha ose aftësia e tyre.

Përmirëson të kuptuarit

Veglat që e lexojnë tekstin me zë të lartë, e ndajnë në rrokje dhe rrisin hapësirën midis rreshtave dhe shkronjave.

MËSO MË SHUMË

Nxit leximin e pavarur

Një ndihmë për mësimdhënien që i ndihmon mësuesit që të mbështesin nxënësit me aftësi të ndryshme.

SHIKO SHTYPIN

I thjeshtë për t'u përdorur

Provo Lexuesin kredhës me përmbajtjen tënde personale.

PROVOJE

Në dispozicion falas

Merr falas Lexuesin kredhës.

FILLO
Tipari Përfitim i provuar
Diktimi i përmirësuar Përmirëson krijimin e tekstit
Regjimi i fokusimit Ndihmon vëmendjen dhe përmirëson shpejtësinë e leximit
Leximi kredhës Përmirëson të kuptuarit dhe ndihmon vëmendjen
Hapësira midis fontit dhe rreshtat e shkurtër Përmirëso shpejtësinë e leximit duke adresuar "rrëmujën pamore"
Pjesët e ligjëratës Mbështet udhëzimin dhe përmirëson cilësinë e shkrimit
Rrokjezimi Përmirëson njohjen e fjalëve
Regjimi i të kuptuarit Përmirëson të kuptuarit mesatarisht 10%

Përmirëso të kuptuarit e leximit

  • Rrit rrjedhshmërinë për nxënësit e gjuhës angleze ose lexuesit e gjuhëve të tjera
  • Ndihmo në krijimin e besimit për lexuesit fillestarë që mësojnë të lexojnë në nivele më të larta
  • Ofro zgjidhje për dekodimin e tekstit për nxënësit me diferenca në të mësuar si p.sh. disleksi

Lexuesi kredhës është në dispozicion në këto platforma:

OneNote Online mëso më shumë
Aplikacioni universal i OneNote
Shkarko tani

OneNote për Mac dhe iPad mëso më shumë

Word Online mëso më shumë

Word për desktop mëso më shumë

Word për Mac, iPad dhe iPhone mëso më shumë

Outlook Online mëso më shumë

Outlook për desktop mëso më shumë

Office Lens për iPhone dhe iPad (iOS)
Shkarko tani

Shfletuesi Microsoft Edge

Microsoft Teams mëso më shumë

Lexuesi kredhës është në dispozicion në këto platforma

OneNote Online
mëso më shumë
Aplikacioni universal i OneNote
Shkarko tani

OneNote për Mac dhe iPad mëso më shumë

Word Online mëso më shumë

Word për desktop mëso më shumë

Word për Mac, iPad dhe iPhone mëso më shumë

Outlook Online mëso më shumë

Outlook për desktop mëso më shumë

Office Lens për iPhone dhe iPad (iOS)

Shfletuesi Microsoft Edge

Microsoft Teams mëso më shumë

Provo Lexuesin kredhës me materialin tënd personal të leximit

PROVOJE