Engasjerande lesar

MICROSOFT-LÆREVERKTØY

Engasjerande lesar er eit gratisverktøy som implementerer utprøvde teknikkar for å betre lesing og skriving for personar uavhengig av alder eller evner.

Betre forståing

Verktøy som les tekst høgt, bryt han ned i stavingar og aukar avstand mellom liner og bokstavar.

FINN UT MEIR

Oppmodar til uavhengig lesing

Eit opplæringshjelpemiddel som hjelper lærarar å støtte elevar med ulike evner.

SJÅ PRESSE

Enkel å bruke

Prøv Engasjerande lesar på eige innhald.

PRØV NO

Tilgjengeleg gratis

Få Engasjerande lesar gratis.

KOM I GANG
Funksjon Beviseleg fordel
Betre diktat Betrar skriveopplevinga
Fokusmodus Held på merksemda og betrar lesefarta
Oppslukande lesing Betrar forståinga og held på merksemda
Teiknavstand og korte liner Betre lesefarta ved å ta tak i «visuell støy»
Ordklassar Støttar rettleiing og betrar skrivekvalitet
Stavingsinndeling Betrar attkjenning av ord
Forståingsmodus Skaper i gjennomsnitt 10 % betre forståing

Betre leseforståing

  • Auk språkferdigheitene til dei som lærer seg engelsk, eller lesarar av andre språk
  • Bidra til å byggje tillit for lesarar i startfasen som er på høgare nivå
  • Tilby løysingar for koding av tekst for elevar med lærevanskar, for eksempel dysleksi

Engasjerande lesar er tilgjengeleg på desse plattformene:

OneNote Online lær meir
OneNote-universalapp
Last ned no

OneNote for Mac og iPad lær meir

Word Online lær meir

Skrivebordsversjonen av Word lær meir

Word for Mac, iPad og iPhone lær meir

Outlook Online lær meir

Outlook Desktop lær meir

Office Lens for iPhone og iPad (iOS)
Last ned no

Microsoft Edge-lesaren

Microsoft Teams lær meir

Engasjerande lesar er tilgjengeleg på desse plattformene

OneNote Online
lær meir
OneNote-universalapp
Last ned no

OneNote for Mac og iPad lær meir

Word Online lær meir

Skrivebordsversjonen av Word lær meir

Word for Mac, iPad og iPhone lær meir

Outlook Online lær meir

Outlook Desktop lær meir

Office Lens for iPhone og iPad (iOS)

Microsoft Edge-lesaren

Microsoft Teams lær meir

Prøv Engasjerande lesar på eige lesemateriale

PRØV NO