Engasjerende leser

LÆREVERKTØY FOR MICROSOFT

Engasjerende leser er et gratis verktøy som bruker anerkjente teknikker til å forbedre lesing for personer uavhengig av alder eller ferdigheter.

Gjør forståelsen bedre

Verktøy som kan lese tekst høyt, dele den opp i stavelser og øke avstanden mellom linjer og bokstaver.

LES MER

Oppfordrer til selvstendig lesing

Et hjelpemiddel i undervisningen som lar lærere støtte elever med ulike ferdigheter.

SE PRESSE

Enkel å bruke

Prøvekjør Engasjerende leser med ditt eget materiale.

PRØV DET

Tilgjengelig gratis

Få Engasjerende leser kostnadsfritt.

KOM I GANG
Funksjon Bevist fordel
Forbedret diktering Forbedrer teksredigering
Fokusmodus Opprettholder oppmerksomheten og forbedrer lesehastigheten
Engasjerende lesing Forbedrer forståelse og opprettholder oppmerksomheten
Mellomrom mellom bokstaver og korte linjer Les fortere ved å gjøre noe med visuell trengsel
Ordklasse Støtter instruksjoner og forbedrer skrivekvaliteten
Stavingsinndeling Forbedrer gjenkjenningen av ord
Forståelsesmodus Gjennomsnittlig 10 % forbedring av forståelsen

Gjør leseforståelsen bedre

  • Styrk leseferdighetene til språkelever i engelsk, eller lesere av andre språk
  • Bidra til å bygge opp selvtilliten til nye lesere som lærer å lese vanskeligere tekster
  • Tilby hjelp med å forstå teksten for elever med lærevansker, for eksempel dysleksi

Engasjerende leser er tilgjengelig på disse plattformene:

OneNote Online les mer
OneNote-universalapp
Last ned nå

OneNote for Mac og iPad les mer

Word Online les mer

Word (skrivebordsprogrammet) les mer

Word for Mac, iPad og iPhone les mer

Outlook Online les mer

Outlook Desktop les mer

Office Lens for iPhone og iPad (iOS)
Last ned nå

Microsoft Edge-nettleser

Microsoft Teams les mer

Engasjerende leser er tilgjengelig på disse plattformene

OneNote Online
les mer
OneNote-universalapp
Last ned nå

OneNote for Mac og iPad les mer

Word Online les mer

Word (skrivebordsprogrammet) les mer

Word for Mac, iPad og iPhone les mer

Outlook Online les mer

Outlook Desktop les mer

Office Lens for iPhone og iPad (iOS)

Microsoft Edge-nettleser

Microsoft Teams les mer

Prøv Engasjerende leser med ditt eget lesemateriale

PRØV DET