Идэвхтэй уншигч

MICROSOFT СУРГАЛТЫН ХЭРЭГСЛҮҮД

Идэвхтэй уншигч нь тэдний нас, боломжийг үл хайхран хүмүүсийн унших боломжийг сайжруулах батлагдсан техникийг ашигладаг үнэгүй хэрэгсэл юм.

Ойлголтыг дээшлүүлнэ

Бичвэрийг чангаар унших, үеүдэд хуваах, мөр ба үсэг хоорондын зайг нэмэх хэрэгслүүд.

ДЭЛГЭРҮҮЛЖ МЭДЭХ

Бие дааж уншихыг дэмждэг

Янз бүрийн бэрхшээлтэй сурагч нарыг дэмжихэд багш нарт тусалдаг багшийн туслах хэрэгсэл.

БИЕ ДААЖ УНШИХЫГ ХАРАХ

Ашиглахад энгийн

Өөрсдийн агуулгыг ашиглан Идэвхтэй уншигчийг шалгаарай.

ҮҮНИЙГ ТУРШИЖ ҮЗЭХ

Үнэгүй байгаа

Идэвхтэй уншигчийг үнэгүй аваарай.

АШИГЛАЖ ЭХЛЭХ
Онцлог Батлагдсан ашиг тус
Сайжруулсан цээж бичлэг Зохиох бичвэрийг сайжруулна
Төвлөрөх горим Анхаарал төвлөрөхөд тусалж унших хурдыг сайжруулна
Эрчимжүүлсэн уншлага Ойлголтыг сайжруулж анхааралтай байхад тусална
Үсгийн хэвний зай ба богино зураас Унших хурдыг "визуал чадамж"-ийг ашиглан сайжруулах
Үгсийн аймаг Заавар өгч бичвэрийн чанарыг сайжруулна
Үеэр хуваах Үг танилтыг сайжруулна
Ойлгох горим Дунджаар 10%-иар ойлголтыг сайжруулна

Уншиж ойлгох чадварыг сайжруулах

  • Англи хэлний сурагчид болон бусад хэлний уншигч нарын ур чадварыг нэмэгдүүлээрэй
  • Сайн уншиж сурахад нь идэвхтэн уншигч нарт зориулж итгэл найдвартай болоход нь туслаарай
  • Унших чадваргүй байх зэрэг хөгжлийн бэрхшээлтэй сурагч нарт зориулсан бичвэрийн код тайлах шийдлийг санал болгоорой

Идэвхтэй уншигч эдгээр платформд боломжтой байна:

OneNote Online дэлгэрүүлж мэдэх
OneNote Олон талт програм
Одоо татаж авах

Mac ба iPad-д зориулсан OneNote дэлгэрүүлж мэдэх

Word Онлайн дэлгэрүүлж мэдэх

Word Desktop дэлгэрүүлж мэдэх

Mac, iPad ба iPhone-д зориулсан Word дэлгэрүүлж мэдэх

Outlook Онлайн дэлгэрүүлж мэдэх

Компьютерын Outlook дэлгэрүүлж мэдэх

Идэвхтэй уншигч эдгээр платформд боломжтой байна

OneNote Online
дэлгэрүүлж мэдэх
OneNote Олон талт програм
Одоо татаж авах

Mac ба iPad-д зориулсан OneNote дэлгэрүүлж мэдэх

Word Online дэлгэрүүлж мэдэх

Word Desktop дэлгэрүүлж мэдэх

Mac, iPad ба iPhone-д зориулсан Word дэлгэрүүлж мэдэх

Outlook Онлайн дэлгэрүүлж мэдэх

Компьютерын Outlook дэлгэрүүлж мэдэх

iPhone ба iPad (iOS)-д зориулсан Office Lens

Microsoft Edge вэб хөтөч

Microsoft Teams дэлгэрүүлж мэдэх

Өөрсдийн унших материалыг ашиглан Идэвхтэй уншигчийг туршаарай.

ҮҮНИЙГ ТУРШИЖ ҮЗЭХ