Курчаган Окугуч

MICROSOFT ОКУУ КУРАЛДАРЫ

Курчаган Окугуч-жакшыртылган техникалардын жардамы менен адамдардын жашына жана жөндөмүнө карабай алардын окуусун жакшырткан акысыз курал.

Түшүнүү жөндөмүн өстүрүү

Текстти окуган куралдар аны муундарга бөлүп, саптар менен тамгалардын арасындагы боштукту чоңойтот.

КӨБҮРӨӨК МААЛЫМАТ

Өз алдынча окууга үндөйт

Мугалимдерге окуучулардын ар түрлүү жөндөмдөрүн өстүрүшүнө көмөктөшүүчү окутуу жардамчысы.

БАСУУНУ КАРОО

Колдонууда жөнөкөй

Курчаган окугучту өз мазмунуңуз менен сынап көрүңүз.

СЫНАП КӨРҮҮ

Акысыз берилет

Курчаган окугучту акысыз алыңыз.

БАШТОО
Өзгөчөлүк Далилденген Пайда
Байытылган жат жаздыруу Текст жактыруусун кыйла жакшыртат
Фокус коюу режими Көңүлдү айнытпастан, окуу тездигин жакшыртат
Чөмүлүп окуу Баамдоону жакшыртып, көңүлдү айнытпайт
Шрифт аралатуусу жана кыска саптар "Визуалдык топтолууну" жоюу аркылуу окуу ылдамдыгын арттыруу
Сөз түркүмдөрү Окутууга колдоо көрсөтөт жана жазуу сапатын көтөрөт
Сөздү муунга бөлүү Сөз таануусун кыйла жакшыртат
Баамдоо режими Баамдоону орто эсеп менен 10 пайызга жакшыртат

Окуп түшүнүү жөндөмүн өстүрүү

  • Англис тилин үйрөнүп жаткандардын же башка тилдердин окурмандарынын жөндөмүн өстүрүңүз
  • Жаңы окурмандарга жогорку деңгээлде окуу үчүн ишеним түзүүгө жардам бериңиз
  • Дислексия сыяктуу үйрөнүү жөндөмүндө айырмачылык бар окуучулар үчүн текстти дешифрлөө функциясын сунуштоо

Сүңгүп окугуч ушул платформаларда бар:

OneNote Он-лайн көбүрөөк маалымат
OneNote универсалдуу колдонмосу
Азыр жүктөп алуу

Mac жана iPad үчүн OneNote көбүрөөк маалымат

Word Он-лайн көбүрөөк маалымат

Word Иштактасы көбүрөөк маалымат

Mac, iPad жана iPhone үчүн Word көбүрөөк маалымат

Outlook Он-лайн версиясы көбүрөөк маалымат

Outlook Компьютердик версиясы көбүрөөк маалымат

Сүңгүп окугуч ушул платформаларда бар

OneNote Он-лайн
көбүрөөк маалымат
OneNote универсалдуу колдонмосу
Азыр жүктөп алуу

Mac жана iPad үчүн OneNote көбүрөөк маалымат

Word Он-лайн көбүрөөк маалымат

Word Иштактасы көбүрөөк маалымат

Mac, iPad жана iPhone үчүн Word көбүрөөк маалымат

Outlook Он-лайн версиясы көбүрөөк маалымат

Outlook Компьютердик версиясы көбүрөөк маалымат

iPhone жана iPad (iOS) үчүн Office Lens

Microsoft Edge браузери

Microsoft Teams көбүрөөк маалымат

Курчаган окугучту өзүңүздүн окуу материалыңыз менен сынап көрүңүз

АНЫ СЫНАП КӨРҮҮ