An leughadair ùr-nòsach

INNEALAN IONNSACHADH MICROSOFT

’S e aplacaid an-asgaidh a tha san leughadair ùr-nòsach a chleachdas dòighean dearbhte gus piseach a thoirt air an leughadh dhan a h-uile duine ge b’ e dè an aois no comas a tha aca.

Bheir e piseach air an tuigse

Innealan a leughas teacsa os àrd, a bhriseas ann an lidean iad ’s a mheudaicheas am beàrn eadar na loidhnichean ’s litrichean.

BARRACHD FIOSRACHAIDH

Brosnaichidh e leughadh neo-eisimeileach

Inneal-taic ionnsachaidh a chuidicheas na tidsearan gus taic a thoirt dha dh’oileanaich aig a bheil comasan caochlaideach.

SEALL NA PÀIPEARAN-NAIDHEACHD

Furasta cleachdadh

Cuir an leughadair ùr-nòsach fo dheuchainn leis an t-susbaint agad fhèin.

FEUCH E

Ri fhaighinn an-asgaidh

Faigh an leughadair ùr-nòsach an-asgaidh.

DÈAN TOISEACH-TÒISEACHAIDH
Feart Buannachdan dearbhte
Deachdadh leasaichte Cuiridh e piseach air an sgrìobhadh chruthachail
Modh fòcais Cumaidh e an aire agus cuiridh e ri astar an leughaidh
Leughadh-bogaidh Cuiridh e piseach air an tuigse is cumaidh e an aire
Beàrnadh crutha-chlò ’s loidhnichean goirid Leasaich astar an leughaidh le fuasgladh air “visual crowding”
Mìrean-cainnte Cuiridh e taic ris an fhoghlam agus cuiridh e ri càileachd an sgrìobhaidh
Lideachadh Cuiridh e piseach air aithneachadh fhaclan
Modh tuigse Cuiridh e piseach air an tuigse le 10% sa chuibheas

Cuir piseach air an tuigse-leughaidh

  • Thoir piseach air fileantachd luchd-ionnsachaidh na Beurla no luchd-leughaidh chànanan eile
  • Thoir misneachd dha na leughadairean ùra ach an leugh iad air ìrean nas àirde
  • Tairg fuasglaidhean dì-chòdachadh teacsa dha na h-oileanaich air a bheil duilgheadas leughaidh, can doille-fhaclan

Tha an leughadair làn-tumaidh ri fhaighinn air na h-ùrlaran a leanas:

Word Online barrachd fiosrachaidh

Word Desktop barrachd fiosrachaidh

Word airson Mac, iPad agus iPhone barrachd fiosrachaidh

Outlook Online barrachd fiosrachaidh

Outlook Desktop barrachd fiosrachaidh

Tha an leughadair làn-tumaidh ri fhaighinn air na h-ùrlaran a leanas

OneNote Online
barrachd fiosrachaidh
OneNote Universal App
Luchdaich a-nuas an-dràsta

OneNote airson Mac is iPad barrachd fiosrachaidh

Word Online barrachd fiosrachaidh

Word Desktop barrachd fiosrachaidh

Word airson Mac, iPad agus iPhone barrachd fiosrachaidh

Outlook Online barrachd fiosrachaidh

Outlook Desktop barrachd fiosrachaidh

Office Lens airson iPhone agus iPad (iOS)

Brabhsair Microsoft Edge

Microsoft Teams barrachd fiosrachaidh

Feuch an leughadair ùr-nòsach leis an stuth leughaidh agad fhèin

FEUCH E