Léitheoir tumthach

Uirlisí foghlama Microsoft

Tá Léitheoir tumthach saor in aisce agus úsáideann sé teicnicí cruthaithe chun an léitheoireacht a fheabhsú do dhaoine, beag beann ar aois nó ar chumas na ndaoine sin.

Feabhsaíonn sé an tuiscint

Uirlisí a úsáidtear chun téacs a léamh os ard agus a bhriseadh i siollaí, agus chun an spásáil idir na litreacha agus na línte a mhéadú.

Tuilleadh faisnéise

Spreagann seo léitheoireacht neamhspleách

Áis teagaisc a chabhraíonn le múinteoirí tacú le daltaí a bhfuil cumais éagsúla acu.

FÉACH AILT PHREASA

Simplí le húsáid

Úsáid d’ábhar féin chun triail a bhaint as an Léitheoir tumthach.

Bain triail as

Ar fáil saor in aisce

Faigh Léitheoir tumthach saor in aisce.

Cuir chun siúil
Gné Tairbhe léirithe
Deachtú feabhsaithe Cuireann seo feabhas ar scríobh téacsanna
Mód fócasaithe Coimeádtar an aird agus cuirtear feabhas ar an luas léitheoireachta
Tumléitheoireacht Cuireann seo feabhas ar thuiscint agus coimeádann sé an aird
Spásáil clófhoirne agus línte gearra Feabhsaigh an léamhthuiscint trí dhul i ngleic le “pulcadh amhairc”
Ranna cainte Tacaíonn seo le teagasc agus cuireann sé feabhas ar chaighdeán na scríbhneoireachta
Siollú Cuireann seo feabhas ar aitheantas focal
Mód tuisceana Cuireann seo feabhas ar thuiscint: 10% ar an meán

Feabhsaigh an léamhthuiscint

  • Méadaigh líofacht na bhfoghlaimeoirí Béarla nó léitheoirí teangacha eile
  • Cuir le muinín na léitheoirí atá ag teacht chun cinn agus iad ag foghlaim conas léamh ag leibhéil níos airde
  • Cuir réitigh díchódaithe téacs ar fáil do mhic léinn a bhfuil deacrachtaí foghlama amhail disléicse acu

Tá an Léitheoir tumthach ar fáil ar na hardáin seo:

OneNote Online tuilleadh faisnéise
OneNote Universal App
Íoslódáil anois

OneNote i gcomhair Mac agus iPad tuilleadh faisnéise

Word Online tuilleadh faisnéise

Word Desktop tuilleadh faisnéise

Word for Mac, iPad and iPhone tuilleadh faisnéise

Outlook Online tuilleadh faisnéise

Outlook Desktop tuilleadh faisnéise

Tá an Léitheoir tumthach ar fáil ar na hardáin seo

OneNote Online
tuilleadh faisnéise
OneNote Universal App
Íoslódáil anois

OneNote i gcomhair Mac agus iPad tuilleadh faisnéise

Word Online tuilleadh faisnéise

Word Desktop tuilleadh faisnéise

Word for Mac, iPad and iPhone tuilleadh faisnéise

Outlook Online tuilleadh faisnéise

Outlook Desktop tuilleadh faisnéise

Office Lens le haghaidh iPhone agus iPad (iOS)

Brabhsálaí Microsoft Edge

Microsoft Teams tuilleadh faisnéise

Úsáid d’ábhar léitheoireachta féin chun triail a bhaint as an Léitheoir tumthach

BAIN TRIAIL AS