Immersive Reader

MGA TOOL SA PAG-AARAL NG MICROSOFT

Ang Immersive Reader ay isang libreng tool na gumagamit ng mga subok nang diskarte para mapahusay ang pagbabasa ng mga tao anuman ang kanilang edad o abilidad.

Pinapahusay ang pag-intindi

Mga tool na nagbabasa ng teksto nang malakas, hinahati-hati ito sa mga syllable, at nagdadagdag ng puwang sa pagitan ng mga linya at titik.

ALAMIN PA

Hinihikayat ang pagbabasa nang mag-isa

Isang teaching aid na tumutulong sa mga mag-aaral na may iba't ibang kakayahan.

TINGNAN ANG PRESS

Simpleng gamitin

Subukan ang Immersive Reader gamit ang sarili mong nilalaman.

SUBUKAN ITO

Available nang libre

Kunin ang Immersive Reader nang libre.

MAGSIMULA
Tampok Napatunayang Pakinabang
Pinahusay na pagdikta Pasulungin ang authoring text
Mode ng focus Pinapanatili ang atensyon at pinapatulin ang bilis ng pagbabasa
Nakatuon sa pagbabasa Pinasusulong ang pag-unawa at sinusustinihan ang pansin
Pag-eespasyo ng font at mga maikling linya Pabilisin ang pagbabasa sa pamamagitan ng pagtalakay sa "visual crowding"
Mga bahagi ng talasalitaan Sinusuportahan ang mga tagubilin at pinahuhusay ang kalidad ng pagsusulat
Pagpapantig Pinasusulong ang pagkilala sa salita
Mode sa pag-unawa Pinasusulong ang pag-unawa nang katamtamang 10%

Pahusayin ang pag-intindi sa pagbabasa

  • Dagdagan ang katatasan para sa mga nag-aaral ng wikang Ingles o mga mambabasa ng iba pang mga wika
  • Tumulong na bigyan ng kumpiyansa ang mga natututong mambabasa na magbasa nang mas mataas ang antas
  • Mag-alok ng mga solution sa pag-decode ng teksto para sa mag-aaral na may kahirapan sa pag-aaral tulad ng dyslexia

Available ang Immersive Reader sa mga platform na ito:

OneNote Online alamin pa
OneNote Universal App
I-download ngayon

OneNote para sa Mac at iPad alamin pa

Word Online alamin pa

Word Desktop alamin pa

Word para sa Mac, iPad at iPhone alamin pa

Outlook Online alamin pa

Outlook Desktop alamin pa

Available ang Immersive Reader sa mga platform na ito

OneNote Online
alamin pa
OneNote Universal App
I-download ngayon

OneNote para sa Mac at iPad alamin pa

Word Online alamin pa

Word Desktop alamin pa

Word para sa Mac, iPad at iPhone alamin pa

Outlook Online alamin pa

Outlook Desktop alamin pa

Office Lens para sa iPhone at iPad (iOS)

Microsoft Edge browser

Microsoft Teams alamin pa

Subukan ang Immersive Reader gamit ang sarili mong materyales sa pagbabasa

SUBUKAN ITO