Darllenydd Ymdrwythol

OFFER DYSGU MICROSOFT

Mae'r Darllenydd Ymdrwythol yn offeryn am ddim sy'n defnyddio technegau profedig i hwyluso darllen ar gyfer pobl o unrhyw oed neu lefel gallu.

Mae’n gwella dealltwriaeth

Offer sy’n darllen testun yn uchel, yn ei dorri yn sillafau, ac yn cynyddu maint y bylchau rhwng llinellau a llythrennau.

DYSGU MWY

Mae’n annog darllen annibynnol

Cymorth dysgu sy’n galluogi athrawon i gefnogi myfyrwyr sydd â lefelau gallu gwahanol.

GWELD Y WASG

Hawdd i’w ddefnyddio

Profwch y Darllenydd Ymdrwythol gyda’ch cynnwys chi.

RHOI CYNNIG ARNI

Ar gael am ddim

Cael y Darllenydd Ymdrwythol am ddim.

CYCHWYN ARNI
Nodwedd Manteision Amlwg
Arddweud yn well Gwella awdura testun
Modd canolbwyntio Cynnal diddordeb a gwella cyflymder darllen
Ymgolli mewn darllen Gwell dealltwriaeth a chynnal diddordeb
Bylchau ffont a llinellau byr Gwella cyflymder darllen drwy fynd i’r afael â "gorlenwi gweledol"
Rhannau ymadrodd Ategu'r cyfarwyddiadau a gwella ansawdd ysgrifennu
Rhannu geiriau'n sillafau Adnabod geiriau'n well
Modd dealltwriaeth Cynnydd o 10% ar gyfartaledd mewn gwell dealltwriaeth

Gwella darllen a deall

  • Hybu gallu ieithyddol pobl sy’n dysgu Saesneg neu ddarllenwyr ieithoedd eraill
  • Rhowch hyder i ddarllenwyr ifanc sy’n dysgu darllen deunyddiau uwch
  • Cynnig atebion deall testun i fyfyrwyr sydd â gwahaniaethau dysgu fel dyslecsia

Mae’r Darllenydd Ymdrwythol ar gael ar y llwyfannau hyn:

OneNote Online dysgu mwy
Ap Cyffredinol OneNote
Llwytho i lawr nawr

OneNote ar gyfer Mac ac iPad dysgu mwy

Word Online dysgu mwy

Word Desktop dysgu mwy

Word for Mac, iPad and iPhone dysgu mwy

Outlook Online dysgu mwy

Outlook Desktop dysgu mwy

Mae’r Darllenydd Ymdrwythol ar gael ar y llwyfannau hyn

OneNote Online
dysgu mwy
Ap Cyffredinol OneNote
Llwytho i lawr nawr

OneNote ar gyfer Mac ac iPad dysgu mwy

Word Online dysgu mwy

Word Desktop dysgu mwy

Word for Mac, iPad and iPhone dysgu mwy

Outlook Online dysgu mwy

Outlook Desktop dysgu mwy

Office Lens ar gyfer IPhone ac IPad (iOS)

Porwr Microsoft Edge

Microsoft Teams dysgu mwy

Profwch y Darllenydd Ymdrwythol gyda’ch deunydd darllen chi

RHOI CYNNIG ARNI