Koncentrirani čitalac

MICROSOFT ALATI ZA UČENJE

Koncentrirani čitač je besplatni alat koji koristi dokazane tehnike za poboljšanje čitanja za osobe bez obzira na uzrast ili mogućnosti.

Pobolјšava razumijevanje

Alati koji čitaju tekst naglas, dijele ga na slogove i povećavaju razmak između redova i slova.

SAZNAJTE VIŠE

Podstiče nezavisno čitanje

Pomoć pri predavanju koja nastavnicima pomaže da podrže studente sa različitim mogućnostima.

POGLEDAJTE ŠTAMPU

Jednostavan za korištenje

Isprobajte koncentrirani čitalac pomoću svog sadržaja.

ISPROBAJTE

Dostupno besplatno

Besplatno preuzmite Koncentriranog čitača.

PRVI KORACI
Osobina Dokazana prednost
Unaprijeđeno diktiranje Pobolјšavanje autorstva nad tekstom
Način rada za fokusiranje Održavanje pažnje i unapređivanje brzine čitanja
Cjelokupni doživlјaj čitanja Pobolјšavanje razumijevanja teksta i održavanje pažnje
Razmak fontova i kratki redovi Pobolјšajte brzinu čitanja rješavanjem "vizuelnog gomilanja"
Vrste riječi Podržavanje davanja uputstava i unapređivanje kvaliteta pisanja
Rastavlјanje na slogove Pobolјšavanje prepoznavanja riječi
Način rada za razumijevanje teksta Pobolјšavanje razumijevanja teksta od prosječno 10%

Pobolјšajte razumijevanje pri čitanju

  • Povećava fluentnost za osobe koje uče engleski ili čitaju na drugim jezicima
  • Pomaže u izgradnji samopouzdanja za nove čitaoce da čitaju na višem nivou
  • Nudi rješenja za dekodiranje teksta za studente s poteškoćama u učenju, kao što je disleksija

Koncentrirani čitalac je dostupan na slјedećim platformama:

OneNote Online saznajte više
OneNote univerzalna aplikacija
Preuzmite odmah

OneNote za Mac i iPad saznajte više

Word Online saznajte više

Word za desktop računare saznajte više

Word za Mac, iPad i iPhone saznajte više

Outlook Online saznajte više

Outlook za računare saznajte više

Office Lens za iPhone i iPad (iOS)
Preuzmite odmah

Preglednik Microsoft Edge

Microsoft Teams saznajte više

Koncentrirani čitalac je dostupan na slјedećim platformama

OneNote Online
saznajte više
OneNote univerzalna aplikacija
Preuzmite odmah

OneNote za Mac i iPad saznajte više

Word Online saznajte više

Word za desktop računare saznajte više

Word za Mac, iPad i iPhone saznajte više

Outlook Online saznajte više

Outlook za računare saznajte više

Office Lens za iPhone i iPad (iOS)

Preglednik Microsoft Edge

Microsoft Teams saznajte više

Isprobajte koncentrirani čitalac pomoću svog materijala za čitanje

ISPROBAJTE