Evernote ਤੋਂ OneNote ਤੇ ਮੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਆਰਾਮ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਟਸ ਆਯਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਅਸੀਂ ਸਿਫ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ OneNote ਲਈ ਬਦਲਾਵ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ। Office ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, OneNote ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ।
ਪੂਰਵਦਰਸ਼ਨ ਸੰਸਕਰਣ (ਸਿਰਫ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ)
Windows 7 ਜਾਂ ਮਗਰਲੇ ਅਤੇ OS X El Capitan 10.11 ਜਾਂ ਮਗਰਲੇ PCs ਲਈ
ਨੋਟ: ਇਹ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੁਣ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, 1 ਸਤੰਬਰ 2022 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ।
ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਓ
ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਿਖੋ ਜਾਂ ਟਾਈਪ ਕਰੋ, ਵੈਬ ਤੋਂ ਕਲਿਪ ਕਰੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ Office ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਤੋਂ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ।
ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰੋ
ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ। ਇੱਕ ਹੀ ਪੰਨੇ ਤੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਸਿੰਕ ਵਿੱਚ ਰਹੋ।
ਇੰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚੋ
ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਨੋਟਸ ਆਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇਨਸਾਈਟਸ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰੋ।
OneNote ਅਤੇ Evernote। ਅੰਤਰ ਕੀ ਹੈ?
OneNote ਅਤੇ Evernote ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ OneNote ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ। ਪੈਨ ਤੋਂ ਪੇਪਰ ਤੱਕ ਇਸਦੇ ਸੁਤੰਤਰ-ਰੂਪ ਅਨੁਭਵ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਔਫਲਾਈਨ ਨੋਟ ਐਕਸੈਸ ਅਤੇ ਅਸੀਮਤ ਨੋਟ ਰਚਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

OneNote Evernote
Windows, Mac, iOS, Android ਅਤੇ ਵੈਬ ਉੱਤੇ ਉਪਲੱਬਧ
ਆਪਣੇ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਵਿੱਚ ਨੋਟਸ ਨੂੰ ਸਿੰਕ ਕਰੋ Evernote ਬੇਸਿਕ ਲਈ 2 ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ।ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੰਕ ਕਰਨ ਲਈ Evernote ਪਲੱਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਮੀਯਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਨੋਟਸ ਦੀ ਔਫਲਾਈਨ ਐਕਸੈਸ Evernote Plus ਜਾਂ Premium ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
ਅਸੀਮਿਤ ਮਾਸਿਕ ਅਪਲੋਡਜ਼ 60 MB/ਮਹੀਨਾ (ਮੁਫ਼ਤ)
1 GB/ਮਹੀਨਾ (Evernote Plus)
ਫਰੀ-ਫਾਰਮ ਕੈਨਵਸ ਵਾਲੇ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਿਖੋ
ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਤਕਰਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ
ਵੈਬ ਤੋਂ ਤਤਕਰਾ ਕਲਿਪ ਕਰੋ
ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਵਿੱਚ ਈਮੇਲ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੋ Evernote Plus ਜਾਂ Premium ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
ਵਪਾਰਕ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜਿਟਲ ਬਣਾਓ Evernote Premium ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
Evernote, Evernote Corporation ਦਾ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਹੈ