Преместување од Evernote во OneNote
Не грижете се, ние ќе ви ги увеземе белешките.
Го цениме тоа што размислувате да се префрлите на OneNote. Како дел од семејството на Office, OneNote ќе ви биде познат од почеток.
Верзија за преглед (само на англиски)
За компјутери со Windows 7 или понова верзија и OS X El Capitan 10.11 или понова верзија
Забелешка: овој софтвер повеќе нема да биде достапен за преземање, почнувајќи од 1 септември 2022 година.
Создавајте на свој начин
Пишувајте каде било, отсекувајте од веб или спуштајте содржина од вашите документи на Office.
Работете заедно
Осмислувајте ги идеите со тимот или планирајте ги оброците со семејството. Останете на истата страница и бидете синхронизирани.
Размислувајте со белешки
Пишувајте ги белешките рачно. Изразувајте ги согледувањата со форми и бои.
OneNote и Evernote. Што е разликата?
OneNote и Evernote имаат многу сличности, но сметаме дека ќе ги засакате извонредните карактеристики на OneNote. Почувствувајте го слободниот допир на пенкалото врз хартијата, Добивате и бесплатен локален пристап до белешките и неограниченото создавање белешки.

OneNote Evernote
Достапно на Windows, Mac, iOS, Android и на веб
Синхронизирајте ги белешките на уредите Evernote Basic е ограничен на 2 уреда. Треба да имате Evernote Plus или Premium за синхронизирање на уредите.
Локален пристап до белешките на мобилен Треба да имате Evernote Plus или Premium
Неограничено месечно поставување 60 МБ/месечно (бесплатно)
1 ГБ/месечно (Evernote Plus)
Пишувајте каде било на страницата со помош на платното со слободна форма
Споделувајте содржина со другите
Отсекувајте содржина од вебот
Зачувувајте ја е-поштата во белешките Треба да имате Evernote Plus или Premium
Дигитализирајте ги бизнис-картичките Треба да имате Evernote Premium
Evernote е заштитен знак на Evernote Corporation