Evernote ते OneNote त मजकूर आयात करता
बाकीचें सोंपें आसा, आमी तुमच्या खातीर तुमच्यो नोंदी आयात करतले.
तुमी OneNote कडेन बदल जावचे असो विचार करता हाची आमी तोखणाय करतात. Office कुटुंबाचो एक भाग म्हुण, OneNote उगडटनाच संवकळीचो आशिल्ल्याचो अणभव येतलो.
वर्जनाचें पूर्वप्रदर्शन करचें (फकत इंग्लीश)
Windows 7 वा उपरांत आनी OS X El Capitan 10.11 वा उपरांत आशिल्ल्या PC खातीर
टीपः हें सॉफ्टवॅर 1 सप्टेंबर 2022 दिसा सावन डावनलोडा खातीर उपलब्ध आसचें ना.
तुमचो मार्ग निर्माण करचो
खंयूय बरोवचें वा टंक करचें, वॅबातल्यान क्लिप करचें वा तुमच्या Office docs तल्यान मजकूरांत वडोवचें.
एकठांय काम करचें
पंगडा वांगडा कल्पनांक आकार दिवचो वा तुमच्या कुटुंबा वांगडा मेजवान्यांचो बेत आखचो. तेच पानाचेर आनी सिंक्रोनायझांत रावचें.
कल्पनांक आकार दिवचो
हातान नोंदी बिरकिटावच्यो. आकार आनी रंगां वरवीं तुमच्यो कल्पनां मांडच्यो.
OneNote आनी Evernote. फरक किदें आसा?
OneNote आनी Evernote हातूंत खूब समानता आसा, पूण तुमकां OneNote स्टँडआवट खाशेलपणां आवडतलीं अशें आमकां दिसता. तातूंत वचून ताच्या खाशेलपणांचो अणभव घेवचो. तुमकां फुकट ऑफलायन नोंदीचो ऍक्सॅस आनी अमर्यादीत नोंद निर्मिती सुद्दां मेळटली.

OneNote Evernote
Windows, Mac, iOS, Android आनी वॅब चेर उपलब्ध आसा
तुमच्या डिव्हायसांचेर नोंदी सिंक्रोनायझ करच्यो Evernote Basic खातीर 2 डिव्हायसां मेरेन मर्यादा आसा. तुमच्या डिव्हायसां कडेन सिंक्रोनायझ करूंक Evernote Plus वा प्रिमियम गरजेचें आसा.
मोबायलाचेर नोंदीकडेन ऑफलायन ऍक्सॅस Evernote Plus वा प्रिमियम गरजेचें आसा
अमर्यादीत मासीक अपलोड 60 MB/म्हयनो (फुकट)
1 GB/म्हयनो (Evernote Plus)
फ्री-फॉर्म कॅनवास वरवीं पानाचेर खंयूय बरोवचें
हेरां वांगडा मजकूर वांटचो
वॅबातल्यान मजकूर क्लीप करचो
तुमच्या नोंदीनीं ईमेल सांबाळचो Evernote Plus वा प्रिमियम गरजेचें आसा
वेवसाय कार्डां डिजिटायज करचीं Evernote प्रिमियम गरजेचें आसा
Evernote Corporation चें Evernote हें बोधचिन्न आसा