Sắp xếp cuộc sống bận rộn của bạn với sổ tay gia đình

Từ danh sách việc cần làm và công thức nấu ăn đến các kế hoạch đi nghỉ và thông tin liên hệ quan trọng, sổ tay gia đình từ OneNote là một đích đến thuận tiện cho thông tin của gia đình bạn.

Mọi người có chung hiểu biết

Tự động chia sẻ với tất cả mọi người được liên kết với tài khoản Gia đình Microsoft

Nội dung tùy chỉnh

Các trang mẫu để bạn bắt đầu và bạn có thể tùy chỉnh cho các nhu cầu của gia đình bạn

Ghi chú ở khắp mọi nơi

Tất cả mọi thứ bạn ghi lại đều sẵn dùng mọi lúc, mọi nơi, dù bạn đang sử dụng máy tính xách tay hay điện thoại di động