Organizoni jetët tuaja me bllokun e shënimeve për familjen

Nga listat e gjërave për të bërë dhe recetat, deri te planet e pushimeve dhe informacionet e rëndësishme të kontakteve, blloku i shënimeve për familjen nga OneNote është një destinacion i përshtatshëm për informacionet e familjes tënde.

Të gjithë në të njëjtën faqe

Bashkëndahet automatikisht me këdo që lidhet me llogarinë tënde të familjes së Microsoft

Përmbajtje e përshtatur

Faqet shembull për të të ndihmuar që të fillosh dhe që mund t'i përshtatësh për nevojat e familjes tënde

Merri shënimet e tua kudo

Çdo gjë që merr është në dispozicion kur je në lëvizje, qoftë kur je në laptop, qoftë në telefonin celular