कुटुंबाच्या नोटबूक वांगडा तुमचे व्यस्त जिवीत संघटीत करचें

टु-डु सुचयो आनी रेसिपी हे पसून, सुटयेच्यो येवजणीं आनी म्हत्वाची संपर्काची म्हायती हाचे मेरेन OneNote तल्यान कुटुंबाचो नोटबूक ही तुमच्या कुटुंबाच्या म्हायती खातीर एक सोयीची सुवात जाल्या.

दरेक जाण समान पानाचेर

तुमच्या Microsoft कुटुंबाच्या खात्या वांगडा संलग्न जण एका कडेन स्वयंचलीतपणान वांटचें

कस्टम मजकूर

तुमकां सुरवात करूंक आनी तुमच्या कुटुंबाच्या गरजां खातीर तुमी अनुकूल करूंक शकपी नमुन्याची पानां

तुमचे नोट्स सगळे कडेन व्हरचे

तुमी लॅपटॉपाचेर वा मोबायल फोनाचेर आसुयें, तुमी कॅप्चर करतात तें सगलें वता थंय उपलब्ध आसता