તમારા વ્યસ્ત જીવનને કૌટુંબિક નૉટબુક વડે ગોઠવો

ટુ-ડુ સૂચીઓ અને રસીદોથી રજાઓના આયોજન અને મહત્વપૂર્ણ સંપર્ક માહિતી સુધી, OneNote ની કૌટુંબિક નૉટબુક એ તમારા કુટુંબની માહિતી માટે એક અનુકૂળ ગંતવ્ય છે.

દરેક વ્યક્તિ સમાન પેજ પર છે

તમારા Microsoft કુટુંબ ખાતા સાથે સંકળાયેલ દરેક વ્યક્તિ સાથે સ્વચલિત રૂપે શેર કર્યું

કસ્ટમ સામગ્રી

તમે શરૂ કરી શકો તે માટે નમૂના પેજીસ અને જેને તમે તમારા કુટુંબની જરૂરિયાતો માટે કસ્ટમાઇઝ કરી શકો છો

તમારી નોટ્સને ગમે ત્યાં લઈ જાઓ

તમે સફરમાં જે કંઈપણ કૅપ્ચર કરો તે ઉપલબ્ધ રહે છે, પછી ભલે તમે તમારા લૅપટૉપ કે મોબાઇલ ફોન પર હોય