زندگی پر مشغله خود را با دفترچه یاددشت خانواده سازماندهی کنید

از فهرست‌های کار قابل انجام و رسیدها گرفته تا برنامه‌ریزی برای تعطیلات و اطلاعات مهم تماس، دفترچه خانواده از OneNote، مقصدی راحت برای اطلاعات خانوادگی شما است.

همه در یک صفحه

به‌طور خودکار با افراد مرتبط با حساب خانواده شما به اشتراک گذاشته شد

محتوای سفارشی

صفحات نمونه برای شروع به کار و اینکه بتوانید نیازهای خانواده خود را به حالت دلخواه در بیاورید

یادداشت‌های خود را همه جا ببرید

هر چیزی که ثبت و ضبط می‌کنید، چه در لپ‌تاپتان چه در تلفن همراه، همواره در دسترس شما خواهد بود