Rhowch drefn ar eich bywydau prysur gyda llyfr nodiadau teulu

O restri pethau-i’w-gwneud a ryseitiau, i gynlluniau gwyliau a gwybodaeth gyswllt bwysig, mae’r llyfr nodiadau teulu yn OneNote yn lle storio hwylus ar gyfer holl wybodaeth eich teulu.

Pawb ar yr un dudalen

Rhannu’n awtomatig â phawb sy’n gysylltiedig â’ch cyfrif teulu Microsoft

Cynnwys personol

Tudalennau enghreifftiol er mwyn eich rhoi ar ben ffordd ac y mae modd i chi eu haddasu at anghenion eich teulu

Ewch â’ch nodiadau gyda chi bob man

Bydd popeth rydych chi’n ei gipio ar gael o’r dechrau, p’un ai ydych chi’n defnyddio eich gliniadur neu eich ffôn symudol