OneNote-utbildningspartners

Blackbaud
Vid Blackbaud förstår vi de utmaningar som privata skolor möter idag och vi har unika kunskaper för att leverera avancerade lösningar och funktioner som gör att elever kan kontrollera läxor, lärare kan sätta betyg, föräldrar kan betala räkningar, skolpersonalen kan enkelt utföra en rad olika administrativa funktioner och mycket mer – allt från ett modernt, molnbaserat och fullständigt uppkopplat system.
Blackboard
Blackboards uppdrag är att samarbeta med den globala utbildningscommunityn för att möjliggöra framgång för elever och institutioner med hjälp av innovativa tekniker och tjänster. Blackboard har en oöverträffad förståelse för elevens värld, de mest omfattande lösningarna för elevframgång och den största innovationskapaciteten och är utbildningens samarbetspartner i en föränderlig tid.
Brightspace
D2L är världsledande inom utbildningsteknik och har skapat Brightspace, världens första verkligt integrerade utbildningsplattform. D2L:s öppna och utbyggbara plattform används av över 1 100 kunder och knappt 15 miljoner enskilda personer som utbildar sig inom följande sektorer: högre utbildning, grundskola/gymnasium, vård, myndigheter och företag. Företagets lösning integreras smidigt med Office 365, Outlook, OneDrive, Mix och OneNote.
Canvas
Med 99,9 % aktiv tid är Canvas den mest användbara, anpassningsbara och pålitliga inlärningsplattformen. Den har införts snabbare och används på fler sätt och av fler användare än något annat LMS. Se hur Canvas gör undervisningen och inlärningen enkel för alla.
itslearning
Här i utbildningarnas centrum hittar du en k12 LMS som är så intuitiv att det är en glädje att använda den redan från början. Den sträcker sig förbi det fysiska klassrummet och är såpass intelligent att den rekommenderar standardiserade utbildningsresurser för varje enskild elev. Den inspirerar och gör det roligt att både undervisa och utbilda sig.
LoveMySkool
LoveMySkool ger lärare runt om i världen att engagera studenter. De mycket avancerade funktionerna gör det till ett av de bästa utbildningshanteringssystemen.
Moodle
Moodle är en global utbildningsplattform med öppen källkod som används av skolor, universitet och arbetsplatser samt andra sektorer över hela världen på mer än 100 olika språk. Med en mycket anpassningsbar verktygslåda med funktioner för lärare, administratörer och elever, bland annat starka kompletterande appar för mobil användning, kan plattformen användas för alla möjliga scenarier, från mycket strukturerad utbildning till mer öppna samarbetsytor, helt online eller blandat online och offline.
NEO By Cypher Learning
NEO är ett system för utbildningshantering (LMS) som gör det enkelt att skapa och hantera all utbildningsverksamhet, oavsett om det handlar om att bygga online-klasser, utvärdera studenter, förbättra samarbetet eller följa upp resultat.
Sakai
Med Sakai får du en mängd kraftfulla och flexibla verktyg som gör det enkelt för dig att lära, engagera och dynamiskt samarbeta.
School Bytes
Med School Bytes LMS kan lärare skapa och betygsätta uppgifter i sina klasser med tillägget OneNote-anteckningsbok för klassen. Ändringarna publiceras automatiskt tillbaka till School Bytes och det krävs alltså ingen manuell datainmatning. Den smidiga integreringen med Microsoft Office Online gör dessutom att både lärare och elever får tillgång till en enhetlig och funktionsrik Office 365-användning.
Schoology
Schoology är utbildningsteknikföretaget med fokus på samarbete i inlärningen. Schoologys utbildningsmoln ansluter personer, innehåll och system som driver utbildningen och tillhandahåller alla verktyg som behövs för att anpassa utbildningen och förbättra elevernas resultat. Drygt 12 miljoner personer i 60 000 skolor och universitet i hela världen använder Schoology för att omvandla undervisningen och inlärningen.