Partnerët e OneNote për edukimin

Blackbaud
Ne në Blackbaud, i kuptojmë sfidat me të cilat përballen sot çdo ditë shkollat private dhe jemi pozicionuar në mënyrë unike për t'i dhënë një shkolle një të ardhme kur - në çdo moment të caktuar - një student mund të jetë duke kontrolluar detyrat e shtëpisë, mësuesit mund të jenë duke futur notat, prindërit mund të jenë duke paguar faturat, personeli i shkollës mund të jetë duke kryer me lehtësi një sërë funksionesh e kaq shumë gjëra të tjera - të gjitha nga një sistem modern, i bazuar në renë kompjuterike dhe plotësisht i lidhur.
Blackboard
Misioni i Blackboard është që të lidhë partneritet me komunitetin e arsimit global për të mundësuar suksesin e nxënësve dhe institucioneve, duke shfrytëzuar teknologjitë dhe shërbimet novatore. Me një kuptim të pakrahasueshëm të botës së nxënësit, me zgjidhjet më të plota për suksesin e nxënësit dhe me kapacitetin më të madh për risi, Blackboard është partneri i arsimit në ndryshim.
Brightspace
Një lider botëror në teknologjinë e edukimit, D2L është krijuesi i Brightspace, platforma e parë e mësimit në botë që është me të vërtetë e integruar. Platforma e hapur dhe e zgjerueshme e D2L përdoret nga më shumë se 1100 klientë dhe nga pothuajse 15 milionë nxënës të veçantë në arsimin e lartë, arsimin parauniversitar, kujdesin shëndetësor, sistemin qeveritar dhe në sektorin e sipërmarrjes. Zgjidhja e tyre integrohet njëtrajtësisht me Office 365, Outlook, OneDrive, Mix dhe OneNote.
Canvas
Me 99,9% kohë funksionimi, Canvas është platforma e të mësuarit më e përdorshme, më e personalizueshme, më e adoptueshme dhe më e sigurt. Ajo është adoptuar më shpejt dhe është përdorur në më shumë mënyra dhe nga më shumë përdorues se çdo sistem tjetër LMS. Shiko se si Canvas e bën mësimdhënien dhe të mësuarit më të lehtë për këdo.
itslearning
Këtu, në zemrën e arsimit, do të gjesh një LMS k12 që është aq intuitiv nga fillimi, sa është shumë kënaqësi ta përdorësh. Aq inteligjent, sa që sfidon kufijtë e klasës fizike ndërkohë që rekomandon burime mësimi të bashkërenditura me standardet për secilin student. Dhe është aq frymëzues, sa që rikthen argëtimin në mësimdhënie dhe të mësuar.
LoveMySkool
LoveMySkool u mundëson arsimtarëve në mbarë botën që t’i aktivizojnë studentët. Tiparet e tij të përparuara e bëjnë atë një nga sistemet më të mira të menaxhimit të të mësuarit.
Moodle
Moodle është platforma botërore me burim të hapur për arsimin që përdoret nga shkollat, universitetet, vendet e punës dhe sektorët e tjerë në mbarë botën në mbi 100 gjuhë. Me një grup tiparesh që mund të përshtaten lehtë për mësuesit, administratorët dhe nxënësit, duke përfshirë aplikacione të forta ndihmëse për përdorimin në celular, ajo mund të përdoret për çdo skenar, që nga trajnimi me strukturë të ndërlikuar e deri te hapësirat bashkëpunuese më të hapura, në skenarë plotësisht në linjë ose të përzier.
NEO By Cypher Learning
NEO është një sistem menaxhimi të mësuari (SMM) që thjeshton krijimin dhe menaxhimin e të gjitha aktiviteteve të të mësuarit, qoftë duke ndërtuar klasa në linjë, duke vlerësuar studentët, duke rritur bashkëpunimin ose duke monitoruar arritjet.
Sakai
Sakai ofron një bollëk veglash të fuqishme dhe fleksibël që mundësojnë aftësi të shkëlqyera mësimdhënieje, të mësuar të admirueshme dhe bashkëpunim dinamik.
School Bytes
Me sistemin LMS School Bytes, mësuesit mund të krijojnë dhe të vlerësojnë detyrat për klasat e tyre me anë të shtesës së Bllokut të shënimeve për në klasë të OneNote, me këto ndryshime që publikohen menjëherë përsëri në School Bytes, duke eliminuar nevojën për futjen manuale të të dhënave. I çiftuar me integrimin tonë të njëtrajtshëm të Microsoft Office Online, mësuesit dhe nxënësit do të kenë të drejtë qasjeje në çdo përvojë të unifikuar dhe plot tipare të Office 365.
Schoology
Schoology është kompania e teknologjisë së edukimit që e vendos bashkëpunimin në qendër të të mësuarit. Reja kompjuterike e Schoology për edukimin lidh njerëzit, përmbajtjet dhe sistemet që nxisin edukimin dhe ofron të gjitha mjetet e nevojshme për personalizimin e edukimit dhe përmirësimin e rezultateve të nxënësve. Më shumë se 12 milion njerëz nga 60 000 shkolla parauniversitare dhe universitete në mbarë botën përdorin Schoology për të transformuar mënyrën e mësimdhënies dhe të të mësuarit.