Partneri vzdelávania vo OneNote
Onenotový poznámkový blok pre učebné predmety sa cez LMS integruje so štandardom Learning Tools Interoperability (LTI).

Blackbaud
Spoločnosť Blackbaud je oboznámená s výzvami, ktorým dnes musia čeliť súkromné školy a sme pripravení poskytnúť školám produkty budúcnosti tak, aby sa študent mohol kedykoľvek pripojiť a zistiť, aké domáce úlohy ho čakajú, učiteľ mohol zadávať hodnotenie, rodičia uhradiť účty a aby sa zamestnanci školy mohli bez problémov venovať celému spektru administratívnych úloh. To všetko ponúkame v jedinom modernom a úplne prepojenom systéme založenom na cloude.
Blackboard
Poslaním značky Blackboard je byť partnerom globálnej vzdelávacej komunity na umožnenie úspechu pre študentov a inštitúcie s využitím inovatívnych technológií a služieb. Vďaka bezkonkurenčnému porozumeniu sveta študenta, najkomplexnejším riešeniam pre študentov a najväčšej kapacite pre inovácie je Blackboard partnerom zmeny v oblasti vzdelávania.
Brightspace
Spoločnosť D2L, globálny líder na trhu so vzdelávacou technológiou, je tiež tvorcom platformy Brightspace, prvej skutočne integrovanej vzdelávacej platformy na svete. Otvorenú a rozšíriteľnú platformu D2L používa viac než 1 100 klientov a takmer 15 miliónov individuálnych študentov v oblasti vyššieho vzdelávania, základných a stredných škôl, zdravotnej starostlivosti, štátnej správy a podnikového sektora. Toto riešenie umožňuje bezproblémovú integráciu so službami Office 365, Outlookom, OneDrivom, Mixom a OneNotom.
Canvas
Vďaka svojej až 99,9 % bezporuchovej prevádzke je Canvas najefektívnejšou, najprispôsobivejšou, najadaptabilnejšou a najspoľahlivejšou vzdelávacou platformou. Zavádza sa rýchlejšie, poskytuje viac možností používania a má viac používateľov než ktorýkoľvek iný systém LMS. Pozrite si, ako Canvas zjednodušuje učenie všetkým svojim používateľom.
itslearning
Tu, v srdci výuky, nájdete systém LMS pre primárne a sekundárne vzdelávanie, ktorý je od začiatku intuitívny a jednoducho sa používa. Je tak inteligentný, že sa vás podarí zabudnúť na fyzické obmedzenia triedy a zároveň vám odporučí vzdelávacie materiály pre každého študenta. Je tak inšpiratívny, že do vzdelávania a štúdia prináša zábavu.
LoveMySkool
LoveMySkool umožňuje pedagógom z celého sveta zapojiť študentov. Vďaka vysokopokročilým funkciám ide o jeden z najlepších systémov na riadenie vzdelávania.
Moodle
Moodle je vzdelávacou platformou typu open-source používanou na školách, univerzitách, pracoviskách a v iných sektoroch na celom svete. Bola preložená do viac ako 100 jazykov. Učiteľom, správcom aj študentom ponúka súpravu funkcií s vysokou možnosťou prispôsobenia vlastným potrebám vrátane užitočných aplikácií pre mobilné prostredie. Je možné ju použiť pri akýchkoľvek vzdelávacích procesoch, od vysoko štruktúrovaných školení až po aktivity stavané na kooperácii, či už v prostredí online alebo v iných, kombinovaných, scenároch použitia.
NEO By Cypher Learning
NEO je systém na riadenie vzdelávania (LMS), ktorý uľahčuje tvorbu a spravovanie všetkých vzdelávacích aktivít bez ohľadu na to, či ide o tvorbu online tried, hodnotenie študentov, zlepšenie spolupráce alebo sledovanie výsledkov.
Sakai
Sakai poskytuje veľké množstvo výkonných flexibilných nástrojov, ktoré umožňujú skvelé vyučovanie, pôsobivé štúdium a dynamickú spoluprácu.
School Bytes
Systém LMS School Bytes umožňuje učiteľom pomocou doplnku Onenotový poznámkový blok pre učebné predmety vytvárať pre predmety priradené úlohy a klasifikovať ich, pričom tieto zmeny sa automaticky uverenia v systéme School Bytes. Tým sa znižuje potreba manuálneho zadávania údajov. Vďaka integrácii s našou bezplatnou službou Microsoft Office Online budú mať učitelia a študenti prístup k jednotným možnostiam služieb Office 365 s množstvom funkcií.
Schoology
Schoology je spoločnosť venujúca sa vzdelávacej technológii, ktorá za ústredný bod vzdelávania považuje spoluprácu. Vzdelávací cloud od spoločnosti Schoology spája ľudí, obsah a systémy, ktoré poháňajú vzdelávanie, a poskytuje všetky nástroje potrebné na prispôsobenie vzdelávania a vylepšovanie výsledkov študentov. Viac než 12 miliónov ľudí zo 60 000 základných a stredných škôl a univerzít na celom svete vďaka spoločnosti Schoology zmenilo spôsob učenia.