OneNote — partnerzy w dziedzinie edukacji
Notes zajęć w programie OneNote jest zintegrowany w systemie LMS ze standardem Learning Tools Interoperability (LTI).

Blackbaud
Firma Blackbaud rozumie współczesne wyzwania, przed którymi stoją prywatne szkoły i uczelnie, oraz dąży do dostarczania szkołom jednego, nowoczesnego, opartego na chmurze systemu zapewniającego wszechstronną komunikację. W tym rozwiązaniu w dowolnej chwili uczeń może sprawdzać zadane prace domowe, nauczyciele mogą rejestrować oceny, rodzice mogą opłacać rachunki, a personel szkoły może łatwo wykonywać szereg funkcji administracyjnych i nie tylko.
Blackboard
Misją Blackboard jest partnerstwo z globalną społecznością edukacyjną, aby umożliwić uczącym się i organizacjom odnoszenie sukcesu przez korzystanie z innowacyjnych technologii i usług. Nie mające sobie równych zrozumienie potrzeb ucznia, najbardziej wszechstronne rozwiązania zapewniające powodzenie uczniów oraz największa zdolność do innowacji czynią Blackboard doskonałym partnerem instytucji edukacyjnych podczas wprowadzania zmian.
Brightspace
Światowy lider w dziedzinie technologii edukacji, firma D2L jest twórcą oprogramowania Brightspace — pierwszej na świecie prawdziwie zintegrowanej platformy edukacyjnej. Otwarta i rozszerzalna platforma firmy D2L jest używana przez ponad 1100 klientów i prawie 15 milionów indywidualnych uczniów w szkolnictwie wyższym, szkołach podstawowych, gimnazjalnych i średnich, służbie zdrowia, instytucjach rządowych oraz w sektorze przedsiębiorstw. Rozwiązanie tej firmy zapewnia bezproblemową integrację z usługami Office 365 i OneDrive oraz z programami Outlook, Mix i OneNote.
Canvas
Oprogramowanie Canvas zapewnia czas sprawnego działania 99,9% i jest najbardziej użyteczną, dostosowywalną, elastyczną i niezawodną platformą edukacyjną. Jest ona używana na więcej sposobów i zdobyła więcej użytkowników w krótszym czasie niż jakikolwiek inny system LMS. Zobacz, jak platforma Canvas ułatwia nauczanie i uczenie się wszystkim użytkownikom.
itslearning
Tu, w samym sercu nauczania, znajdziesz system LMS dla szkół podstawowych i średnich tak intuicyjny, że używanie go jest przyjemnością już od samego początku. System tak inteligentny, że wykracza poza granice szkolnych sal, jednocześnie rekomendując zgodne z przyjętymi standardami materiały do nauki dla każdego ucznia. System tak inspirujący, że nauka i uczenie się znowu staną się dobrą zabawą.
LoveMySkool
LoveMySkool daje nauczycielom na całym świecie narzędzia do zwiększania zaangażowania uczniów. Wysoce zaawansowane funkcje czynią go jednym z najlepszych systemów LMS (Learning Management System).
Moodle
Oprogramowanie Moodle to platforma edukacyjna typu „open source” używana w szkołach, na uczelniach, w miejscach pracy oraz w innych sektorach na całym świecie w ponad 100 językach. Dzięki wysoce dostosowywalnym funkcjom dla nauczycieli, administratorów i uczniów (w tym niezawodnym uzupełniającym aplikacjom mobilnym) może być używane w różnych scenariuszach: od szkoleń o zaawansowanej strukturze do obszarów otwartej współpracy. Obsługiwane są scenariusze online i scenariusze mieszane.
NEO By Cypher Learning
NEO to system LMS (Learning Management System), który ułatwia tworzenie wszystkich działań edukacyjnych i zarządzanie nimi. Działaniami tymi może być tworzenie zajęć online, ocena uczniów, ulepszanie współpracy czy też śledzenie osiągnięć.
Sakai
Sakai zapewnia mnóstwo wydajnych, elastycznych narzędzi, umożliwiających doskonałe nauczanie, atrakcyjne uczenie się i dynamiczną współpracę.
School Bytes
Dzięki oprogramowaniu School Bytes LMS nauczyciele mogą tworzyć i oceniać zadania w klasach przy użyciu dodatku Notes zajęć w programie OneNote, a wprowadzane zmiany są automatycznie publikowane z powrotem w oprogramowaniu School Bytes, co eliminuje konieczność ręcznego wprowadzania danych. Bezproblemowa integracja z usługą Microsoft Office Online zapewnia nauczycielom i uczniom dostęp do ujednoliconego i wszechstronnego środowiska usługi Office 365.
Schoology
Schoology to firma z branży technologii edukacji kładąca nacisk na współpracę podczas nauki. Oprogramowanie edukacyjne firmy Schoology dostępne w chmurze łączy ludzi, informacje i systemy, co przyspiesza nauczanie i zapewnia wszystkie narzędzia potrzebne do spersonalizowania edukacji i poprawienia wyników uczniów. Ponad 12 milionów ludzi z 60000 szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich oraz uczelni na całym świecie korzysta z oprogramowania Schoology, przeobrażając sposób nauczania i uczenia się.