Partneři pro OneNote v oblasti vzdělávání
Onenotový poznámkový blok předmětu se dá integrovat se systémem LMS prostřednictvím standardu LTI (Learning Tools Interoperability).

Blackbaud
Společnost Blackbaud chápe výzvy, kterým dnes musí čelit soukromé školy. Máme jedinečnou pozici, díky které dokážeme pro školy zajistit produkty budoucnosti tak, aby se student mohl kdykoliv připojit a zjistit, jaká zadání má přidělená, učitel mohl zadávat hodnocení, rodiče uhradit poplatky a aby zaměstnanci školy mohli bez problémů plnit nejrůznější administrativní činnosti. To vše nabízíme v jediném moderním a zcela propojeném cloudovém systému.
Blackboard
Cílem společnosti Blackboard je zajistit ve spolupráci s globální vzdělávací komunitou efektivní výuku pro studenty i instituce prostřednictvím inovačních technologií a služeb. Díky výjimečnému pochopení světa studentů, komplexním řešením umožňujícím úspěšné vzdělávání studentů a nejširším možnostem inovace představuje Balckboard optimálního partnera pro realizaci změn.
Brightspace
Společnost D2L, která je globálním lídrem ve vzdělávacích technologiích, vytvořila první skutečně integrovanou platformu na světě – Brightspace. Tuto otevřenou a rozšiřitelnou platformu využívá více než 1100 klientů a téměř 15 milionů individuálních studentů v sektoru vysokého, středního a základního školství, zdravotní péče, státních institucí a velkých podniků. Toto řešení se hladce integruje s produkty a službami Office 365, Outlook, OneDrive, Mix a OneNote.
Canvas
Díky 99,9% provozuschopnosti nabízí výuková platforma Canvas nejvyšší míru použitelnosti, přizpůsobitelnosti, adaptability a spolehlivosti. Její nasazení je rychlejší, používá ji více uživatelů (a více způsoby) než jakýkoli jiný systém LMS. Podívejte se, jak Canvas usnadňuje všem výuku a učení.
itslearning
V tomto vzdělávacím centru najdete systémy LMS pro základní a střední školy, které jsou velmi intuitivní, takže je rádi používají i začátečníci. Tato inteligentní řešení eliminují fyzické hranice mezi třídami, ale současně pro každého studenta dokážou doporučit zdroje informací pro výuku v souladu s požadovanými standardy. Zároveň přinášejí spoustu inspirace, takže výuka i učení všechny baví.
LoveMySkool
LoveMySkool pomáhá vyučujícím po celém světě zvýšit zapálení studentů. Díky svým vysoce pokročilým funkcím je to jeden z nejlepších systémů LMS.
Moodle
Moodle je vzdělávací open-source platformou používanou na školách, univerzitách, na pracovištích a v jiných odvětvích na celém světě. Byla přeložena do více než 100 jazyků. Učitelům, správcům i studentům nabízí sadu nástrojů a funkcí, které je možné do detailu přizpůsobovat vlastním potřebám, včetně doprovodných aplikací pro mobilní použití. Je možné ji využívat při jakýchkoliv vzdělávacích procesech, od vysoce strukturovaných školení až po aktivity stavěné na spolupráci – ať už v online prostředí nebo v kombinovaných scénářích použití.
NEO By Cypher Learning
NEO je systém LMS, který usnadňuje vytváření a správu všech výukových aktivit, ať už jde o vytváření online předmětů, hodnocení studentů, vylepšování spolupráce nebo sledování dosažených úspěchů.
Sakai
Sakai nabízí širokou škálu výkonných a flexibilních nástrojů, které podporují skvělou výuku ze strany pedagogů, rychlé učení se studentů a dynamickou spolupráci.
School Bytes
Se systémem LMS School Bytes mohou učitelé zadávat a známkovat úkoly u svých tříd s využitím doplňku Onenotový poznámkový blok předmětu. Všechny změny se automaticky publikují zpět do systému School Bytes, což eliminuje potřebu opakovaného ručního zadávání dat. Díky naší hladké integraci Microsoft Office Online budou mít učitelé a studenti přístup k jednotnému a funkcemi bohatě vybavenému prostředí Office 365.
Schoology
Schoology je společnost, která se zabývá technologiemi pro vzdělávání. Jako klíčový prvek těchto procesů vnímá nástroje pro spolupráci. Cloud společnosti Schoology propojuje lidi, obsah a systémy, které podporují výuku, a poskytuje veškeré nástroje potřebné pro individuální vzdělávání a zlepšování výsledků studentů. Systém Schoology využívá k transformaci způsobu výuky a učení více než 12 milionů uživatelů z 60 000 základních, středních a vysokých škol z celého světa.