OneNote Class Notebook
Tiết kiệm thời gian. Tổ chức. Cộng tác.
OneNote Class Notebooks có không gian làm việc riêng cho mỗi học sinh, thư viện nội dung cho các bản phân phát và không gian cộng tác cho các bài học và hoạt động sáng tạo.
Đăng nhập vào Sổ ghi chép Lớp học

Đăng nhập bằng tài khoản Office 365 của bạn từ trường học để bắt đầu.
Phần bổ trợ Sổ tay Lớp học
Phần bổ trợ mới miễn phí dành cho OneNote trên máy tính này (2013 hoặc 2016) được thiết kế nhằm giúp giáo viên tiết kiệm thời gian và làm việc hiệu quả hơn với sổ tay lớp học của mình. Phần bổ trợ này bao gồm phân phối trang và phần và đánh giá nhanh về công việc của học viên.
CHÚ ý: OneNote for Windows 10, web, Mac và iPad người dùng không cần tải xuống phần bổ trợ sổ tay lớp học như được xây dựng.

Nếu bạn cần triển khai phần bổ trợ Sổ tay Lớp học rộng rãi trên nhiều máy tính hoặc bạn là Người quản trị CNTT, vui lòng bấm vào đây để biết thêm thông tin.

Sắp xếp nội dung khóa học của bạn
Sắp xếp giáo án và nội dung khóa học trong sổ ghi chép kỹ thuật số của chính bạn.
Giữ mọi thứ trong OneNote Class Notebook và sử dụng công cụ tìm kiếm mạnh mẽ của ứng dụng này để tìm kiếm những gì bạn cần, ngay cả văn bản trong hình ảnh hoặc chữ viết tay.
Sổ ghi chép được lưu tự động và có thể xem từ thiết bị bất kỳ, trực tuyến hoặc ngoại tuyến.
Đạo tạo trực tuyến tương tác miễn phí
Luôn ngăn nắp với OneNote >
Tạo & cung cấp các bài học tương tác
Thu thập nội dung web và các bài học có sẵn được nhúng trong sổ ghi chép lớp học để tạo giáo án tùy chỉnh.
Đưa vào tệp ghi âm thanh và video để tạo các bài học tương tác đa dạng cho học sinh.
Học sinh có thể sử dụng công cụ vẽ mạnh mẽ để làm nổi bật, chú thích trang trình bày, phác thảo sơ đồ và thực hiện ghi chú viết tay.
Sổ ghi chép lớp học giúp thu thập bài tập về nhà, bài kiểm tra, bài kỳ thi và bản phân phát dễ dàng hơn.
Học viên vào thư viện nội dung để nhận nhiệm vụ. Không cần in bản phân phát cho lớp nữa.
Đạo tạo trực tuyến tương tác miễn phí
Tạo bài học tương tác bằng OneNote >
Cộng tác và cung cấp phản hồi
Cung cấp hỗ trợ cho từng cá nhân bằng cách nhập hoặc viết trực tiếp vào sổ ghi chép riêng của mỗi học sinh.
Không gian cộng tác khuyến khích học sinh làm việc cùng nhau trong lúc giáo viên cung cấp hướng dẫn và phản hồi theo thời gian thực.
Bằng cách tìm kiếm thẻ yêu cầu trợ giúp, giáo viên có thể cung cấp phản hồi tức thời cho học sinh đang gặp khó khăn.
Đạo tạo trực tuyến tương tác miễn phí
Cộng tác trong lớp học với OneNote Class Notebook >
Bắt Đầu Ngay
Tiết kiệm thời gian. Tổ chức. Cộng tác.
OneNote Class Notebooks có không gian làm việc riêng cho mỗi học sinh, thư viện nội dung cho các bản phân phát và không gian cộng tác cho các bài học và hoạt động sáng tạo.
Phần bổ trợ Sổ tay Lớp học
Phần bổ trợ mới miễn phí dành cho OneNote trên máy tính này (2013 hoặc 2016) được thiết kế nhằm giúp giáo viên tiết kiệm thời gian và làm việc hiệu quả hơn với sổ tay lớp học của mình. Phần bổ trợ này bao gồm phân phối trang và phần và đánh giá nhanh về công việc của học viên.