Blloku i shënimeve OneNote për në klasë
Kurse kohë. Organizo. Bashkëpuno.
Blloqet e shënimeve OneNote për në klasë kanë një hapësirë pune personale për çdo nxënës, një bibliotekë përmbajtjesh për materialet e printuara dhe një hapësirë bashkëpunimi për mësimet dhe aktivitetet krijuese.
Hyrja në bllokun e shënimeve për në klasë

Hyr me llogarinë tënde të Office 365 nga shkolla jote për të filluar.
Shtesa e bllokut të shënimeve për në klasë
Kjo shtesë e re falas për OneNote për desktop (2013 ose 2016) është dizajnuar për të ndihmuar mësuesit që të kursejnë kohë dhe të jenë edhe më të efektshëm me Blloqet e shënimeve për në klasë. Shtesa përfshin shpërndarjen e faqeve dhe seksioneve dhe rishikimin e shpejtë të punës së nxënësve.
SHËNIM: përdoruesit e OneNote për Windows 10, ueb, Mac dhe iPad nuk nevojitet të shkarkojnë më vete shtesën e Bllokut të shënimeve për në klasë pasi është e integruar.

Nëse duhet ta shpërndash Bllokun e shënimeve për në klasë nëpër shumë kompjuterë ose je një administrator i TI-së, kliko këtu për më shumë informacion.

Organizo përmbajtjen e kurseve të tua
Organizo planet e tua të mësimeve dhe përmbajtjen e kurseve në librin tënd dixhital të shënimeve.
Mbaj gjithçka në një libër shënimesh OneNote për në klasë dhe përdor kërkimin e tij të fuqishëm për të gjetur atë që kërkon, madje dhe tekst te imazhet ose shkrimi i dorës.
Librat e tu të shënimeve ruhen automatikisht dhe mund të paraqiten nga çdo pajisje, në linjë apo jashtë linje.
Trajnimi falas ndërveprues në linjë
Gjithmonë i organizuar me OneNote >
Krijo dhe shpërndaj mësime ndërvepruese
Mblidh përmbajtjen e uebit dhe trupëzo mësimet ekzistuese në librin tënd të shënimeve për në klasë për të krijuar plane mësimesh të përshtatura.
Përfshi regjistrimet me audio dhe video për të krijuar mësime të pasura ndërvepruese për nxënësit.
Nxënësit mund të përdorin vegla të fuqishme vizatimi për të theksuar, për të shënuar diapozitivat, për të skicuar diagramet dhe për të mbajtur shënime me shkrim dore.
Libri yt i shënimeve për në klasë e bën më të lehtë mbledhjen e detyrave të shtëpisë, kuizeve, provimeve dhe materialeve të printuara.
Nxënësit shkojnë në bibliotekën e përmbajtjeve për të marrë detyrat e tyre. Jo më materiale të printuara për klasën.
Trajnimi falas ndërveprues në linjë
Krijimi i mësimeve ndërvepruese me OneNote >
Bashkëpuno dhe jep komente
Ofro mbështetje të individualizuar duke shtypur ose duke shkruar drejt e në bllokun privat të shënimeve të çdo nxënësi.
Hapësira e bashkëpunimit i inkurajon nxënësit të punojnë së bashku ndërsa mësuesi ofron trajnimin dhe komente në kohë reale.
Duke kërkuar për etiketat ku kërkohet ndihmë, mësuesit mund t'u japin komente të çastit nxënësve që janë duke u përpjekur.
Fillo tani
Kurse kohë. Organizo. Bashkëpuno.
Blloqet e shënimeve OneNote për në klasë kanë një hapësirë pune personale për çdo nxënës, një bibliotekë përmbajtjesh për materialet e printuara dhe një hapësirë bashkëpunimi për mësimet dhe aktivitetet krijuese.
Shtesa e bllokut të shënimeve për në klasë
Kjo shtesë e re falas për OneNote për desktop (2013 ose 2016) është dizajnuar për të ndihmuar mësuesit që të kursejnë kohë dhe të jenë edhe më të efektshëm me Blloqet e shënimeve për në klasë. Shtesa përfshin shpërndarjen e faqeve dhe seksioneve dhe rishikimin e shpejtë të punës së nxënësve.