کتابچه صنف OneNote
وقت تان را صرفه جویی کنید. مرتب باشید. همکاری کنید.
کتابچه های صنف OneNote یک فضای کاری شخصی برای هر متعلم، یک کتابخانه محتوایات برای لکچر نوت ها و یک فضای همکاری برای درس ها و فعالیت های خلاقانه دارند.
ورود به کتابچه صنف

با حساب Office 365 خود از مکتب وارد شوید تا آغاز بکار کنید.
افزودنی کتابچه صنف
این افزودنی مجانی جدید برای نسخه دسکتاپ OneNote (2013 یا 2016) غرض کمک به معلمین برای صرفه جویی در وقت و کارآمدی بیشتر در کتابچه های صنفشان طراحی شده است. افزودنی شامل توزیع صفحه و بخش، مرور سریع کار و وظیفه خانگی متعلم و ادغام نمره دهی با تعداد زیاد شرکای LMS/SIS می باشد.
یادداشت: استفاده کننده های OneNote در Windows 10 و Mac نیاز به بارگیری افزودنی کتابچه صنف بصورت جداگانه ندارند، چون این افزودنی بصورت پیش فرض در این برنامه ها قرار گرفته است.

اگر ضرورت دارید افزودنی کتابچه صنف را طور گسترده در چند کمپیوتر شخصی کار بگیرید یا سرپرست IT استید، لطفاً برای کسب معلومات بیشتر اینجا را کلیک کنید.

محتوای کورس خویش را سازماندهی کنید
پلان های دروس و محتوای کورس خویش را در کتابچه دیجیتال تان سازماندهی کنید.
همه چیز را در کتابچه صنف OneNote نگهدارید و از جستجوی قدرتمند آن برای پیدا کردن چیزی که جستجو میکنید، حتی نوشته در تصاویر یا دستنویس، استفاده کنید.
کتابچه های شما طور خودکار حفظ می شوند و آنها را از هر دستگاهی طور آنلاین یا آفلاین مشاهده کرده میتوانید.
آموزش آنلاین تعاملی رایگان
< با OneNote کارهایتان را مرتب کنید
ایجاد و تحویل درس های تعاملی
محتوا ویب گردآوری کنید و درس های موجوده را در کتابچه صنف خویش جادهید تا پلان های درسی سفارشی ایجاد کنید.
ضبط های صوتی و ویدیویی را برای ایجاد درس های تعاملی قوی برای متعلمان اضافه کنید.
متعلمان از ابزارهای رسامی قوی برای رونمایی، یادداشت گذاری سلایدها، ترسیم دیاگرامها، یادداشت برداری دستنویس استفاده کرده میتوانند.
کتابچه صنف شما، گردآوری برنامه کارخانگی، کوئیز، امتحانات و لکچر نوت ها را آسان تر میکند.
متعلمین به کتابخانه محتوا میروند تا کارهای خانگی خویش را اخذ نمایند. منبعد ارائه لکچر نوت های چاپ شده برای صنف ضرورت ندارد.
ترنینگ آنلاین تعاملی رایگان
< ایجاد درس های تعاملی با OneNote
همکاری کرده و اظهارنظر کنید
با تایپ کردن یا تحریر مستقیم در کتابچه خصوصی هر متعلم، پشتیبانی خاصه برای او ارائه دهید.
فضای همکاری متعلمان را تشویق می کنند همزمان که معلم نظرات و رهنمایی را در زمان واقعی ارائه میکند، با هم کار کنند.
در صورتی که حین جستجوی علامات تقاضای کمک ارائه شود، معلمین میتوانند فورتاً متعلمینی که کوشش میکنند را کمک نمایند.
آموزش آنلاین تعاملی رایگان
< همکاری در صنف با کمک کتابچه صنف OneNote
اکنون شروع کنید
وقت تان را صرفه جویی کنید. مرتب باشید. همکاری کنید.
کتابچه های صنف OneNote یک فضای کاری شخصی برای هر متعلم، یک کتابخانه محتوایات برای لکچر نوت ها و یک فضای همکاری برای درس ها و فعالیت های خلاقانه دارند.
افزودنی کتابچه صنف
این افزودنی مجانی جدید برای نسخه دسکتاپ OneNote (2013 یا 2016) غرض کمک به معلمین برای صرفه جویی در وقت و کارآمدی بیشتر در کتابچه های صنفشان طراحی شده است. افزودنی شامل توزیع صفحه و بخش، مرور سریع کار و وظیفه خانگی متعلم و ادغام نمره دهی با تعداد زیاد شرکای LMS/SIS می باشد.