Notes zajęć w programie OneNote
Oszczędź czas. Organizuj. Współpracuj z uczniami.
Notesy zajęć w programie OneNote udostępniają osobisty obszar roboczy dla każdego ucznia, bibliotekę zawartości materiałów informacyjnych i obszar współpracy na potrzeby lekcji i kreatywnych działań.
Zaloguj się do notesu zajęć

Aby rozpocząć, zaloguj się przy użyciu konta usługi Office 365 udostępnionego przez Twoją instytucję edukacyjną.
Dodatek Notes zajęć
Ten nowy bezpłatny dodatek dla pulpitu programu OneNote (2013 lub 2016) został zaprojektowany tak, aby ułatwić nauczycielom Oszczędzanie czasu i jeszcze wydajniejsze korzystanie z notesów zajęć. Dodatek zawiera dystrybucję strony i sekcji oraz szybki przegląd pracy uczniów.
Uwaga: Użytkownicy programu OneNote dla systemu Windows 10, sieci Web, Mac i tabletu iPad nie muszą pobierać dodatku Notes zajęć oddzielnie, ponieważ jest on wbudowany.

Jeśli chcesz wdrożyć dodatek Notes zajęć na wielu komputerach lub jesteś administratorem IT, kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.

Uporządkuj zawartość kursu
Uporządkuj zawartość kursu i plany lekcji we własnym notesie cyfrowym.
Przechowuj wszystko w notesie zajęć w programie OneNote i używaj jego zaawansowanych funkcji wyszukiwania do znajdowania tego, czego szukasz, nawet tekstu na obrazach lub pisma ręcznego.
Notesy są zapisywane automatycznie i można je przeglądać na dowolnych urządzeniach, w trybie online lub offline.
Bezpłatne interakcyjne szkolenie online
Lepsza organizacja dzięki programowi OneNote >
Twórz i prowadź interakcyjne lekcje
Zgromadź zawartość sieci Web i osadź istniejące lekcje w notesie zajęć, aby utworzyć niestandardowe plany lekcji.
Dołącz nagrania audio i wideo, aby utworzyć interesujące, interakcyjne lekcje dla uczniów.
Za pomocą zaawansowanych narzędzi do rysowania uczniowie mogą wyróżniać treść, dodawać adnotacje do slajdów, szkicować diagramy i sporządzać odręcznie notatki.
Notes zajęć ułatwia zbieranie prac domowych, testów, egzaminów i materiałów informacyjnych.
Uczniowie pobierają swoje zadania z biblioteki zawartości. Koniec z drukowaniem materiałów na zajęcia.
Współpracuj i wyrażaj swoją opinię
Wpisując z klawiatury lub pisząc bezpośrednio w notesach prywatnych poszczególnych uczniów, zapewniasz im indywidualną pomoc.
Obszar współpracy zachęca uczniów do pracy razem z innymi, gdy nauczyciel zapewnia opinię i pomoc w czasie rzeczywistym.
Dzięki możliwości wyszukiwania tagów dotyczących pytań nauczyciele mogą natychmiast odpowiadać uczniom mającym problemy.
Rozpocznij teraz
Oszczędź czas. Organizuj. Współpracuj z uczniami.
Notesy zajęć w programie OneNote udostępniają osobisty obszar roboczy dla każdego ucznia, bibliotekę zawartości materiałów informacyjnych i obszar współpracy na potrzeby lekcji i kreatywnych działań.
Dodatek Notes zajęć
Ten nowy bezpłatny dodatek dla pulpitu programu OneNote (2013 lub 2016) został zaprojektowany tak, aby ułatwić nauczycielom Oszczędzanie czasu i jeszcze wydajniejsze korzystanie z notesów zajęć. Dodatek zawiera dystrybucję strony i sekcji oraz szybki przegląd pracy uczniów.