OneNote-klassenotatblokk
Spar tid. Organiser. Samarbeid.
OneNote-klassenotatblokker har eit personleg arbeidsområde for kvar elev, eit innhaldsbibliotek for støtteark og eit samarbeidsområde for undervisingstimar og kreative aktivitetar.
Pålogging til klassenotatblokk

Logg på med Office 365-kontoen din frå skulen din for å kome i gang.
Klassenotatblokktillegg
Dette nye gratistillegget for OneNote-skrivebordet (2013 eller 2016) er utforma for å hjelpe lærarar med å spare tid og bli meir effektive med klassenotatblokker. Tillegget inkluderer side- og inndelingsdistribusjon og rask gjennomgang av elevarbeid.
OBS! Brukarar av OneNote for Windows 10, web, og Mac og iPad treng ikkje laste ned klassenotatblokk-tillegget fordi det er bygd inn.

Viss du treng å distribuere klassenotatblokk-tillegget på tvers av fleire PC-ar eller om du er ein IT-administrator, klikkar du her for meir informasjon.

Organiser faginnhaldet
Organiser undervisingsplanane dine og fagleg innhald i di eiga digitale notatblokk.
Behald alt i ei OneNote-klassenotatblokk, og bruk søkjefunksjonen til å finne det du leiter etter, til og med tekst i bilete eller handskrift.
Notatblokkene dine blir lagra automatisk og kan visast frå alle einingar, både når du er på Internett, og i fråkopla modus.
Gratis interaktiv nettbasert opplæring
Ha orden på ting med OneNote >
Lag og hald interaktive undervisingstimar
Samle innhald frå nettet, og bygg inn eksisterande undervisingar i klassenotatblokka for å lage eigendefinerte undervisingsplanar.
Ta med lyd- og videoopptak for å skape rike interaktive undervisingstimar for elevane.
Elevar kan bruke nyttige teikneverktøy til å utheve, kommentere lysbilete, skissere diagram og ta handskrivne notat.
Timenotatblokka gjer det enklare å samle inn lekser, prøvar og støtteark.
Elevane går til innhaldsbiblioteket for å få oppgåvene. Du treng ikkje å skrive ut utdelingsmateriell og dele det ut i klassen.
Gratis interaktiv nettbasert opplæring
Oppretting av interaktive undervisingstimar med OneNote >
Samarbeid og gi tilbakemeldingar
Tilby individuell hjelp ved å skrive direkte i kvar elev si private notatblokk.
Samarbeidsområdet oppmodar elevar til å samarbeide mens læraren gir tilbakemeldingar og oppfølging.
Ved å søkje etter merke med spørsmål om hjelp, kan lærarar gi tilbakemelding til elevar som ber om støtte.
Gratis interaktiv nettbasert opplæring
Samarbeid i klasserommet med OneNote-klassenotatblokka >
Kom i gang no
Spar tid. Organiser. Samarbeid.
OneNote-klassenotatblokker har eit personleg arbeidsområde for kvar elev, eit innhaldsbibliotek for støtteark og eit samarbeidsområde for undervisingstimar og kreative aktivitetar.
Klassenotatblokktillegg
Dette nye gratistillegget for OneNote-skrivebordet (2013 eller 2016) er utforma for å hjelpe lærarar med å spare tid og bli meir effektive med klassenotatblokker. Tillegget inkluderer side- og inndelingsdistribusjon og rask gjennomgang av elevarbeid.