OneNote хичээлийн тэмдэглэлийн дэвтэр
Цагаа хэмнэ. Цэгцэл. Хамтран ажилла.
OneNote хичээлийн тэмдэглэлийн дэвтэрт суралцагч бүрт зориулсан хувийн орон зай, тараах материалд зориулсан агуулгын сан, хичээл болон бүтээлч үйл ажиллагаанд зориулсан хамтрах орон зай бий.
Хичээлийн тэмдэглэлийн дэвтэрт нэвтрэх

Эхлэхийн тулд сургуулийнхаа Office 365 хэрэглэгчийн бүртгэлээр нэвтэр.
Хичээлийн тэмдэглэлийн дэвтрийн нэмэлт хэрэглүүр
Компьютерын OneNote (2013 эсвэл 2016)-н энэ шинэ үнэгүй нэмэлт хэрэглүүрийг багш нарт Хичээлийн тэмдэглэлийн дэвтрийг ашиглан цагаа хэмнэх мөн илүү үр бүтээлтэй байхад туслах зорилгоор зохион бүтээсэн. Энэ нэмэлт хэрэглүүр нь хуудас болон хэсгийг тараах, суралцагчийн ажлыг хурдан шуурхай хянах, даалгавар өгөх, дүгнэх зэргийг олон LMS/SIS-ийн түншид нийцүүлэн оруулсан.
ЖИЧ: Хичээлийн тэмдэглэлийн дэвтрийн нэмэлт хэрэглүүр эдгээр програмыг өгөгдмөлөөр тусад нь суурилуулсан байдаг тул Windows 10 ба Mac-н OneNote-н хэрэглэгч нар үүнийг татаж авах хэрэггүй.

Хэрэв та Хичээлийн тэмдэглэлийн дэвтрийн нэмэлт хэрэглүүрийг олон PC дээр ашиглах хэрэгтэй байгаа бол эсвэл IT администратор бол энд товшиж дэлгэрэнгүй мэдээлэл авна уу.

Сургалтынхаа агуулгыг цэгцлэх
Хичээлийн төлөвлөгөө болон сургалтын агуулгыг өөрийн дижитал тэмдэглэлийн дэвтэртээ цэгцэл.
Бүх зүйлээ OneNote хичээлийн тэмдэглэлийн дэвтэр дээр хадгалж, үүний хүчирхэг хайлтыг бүр зураг болон гар бичвэрт буй бичвэрийг олоход ашигла.
Таны тэмдэглэлийн дэвтрүүд автоматаар хадгалагдах ба ямар ч төхөөрөмжнөөс онлайн болон оффлайнаар харж болно.
Үнэгүй интерактив онлайн сургалт
OneNote ашиглан цэгцтэй байх >
& Интерактив хичээлүүд үүсгэж, түгээх
Дурын хичээлийн төлөвлөгөө үүсгэхийн тулд ангийнхаа хичээлийн тэмдэглэлийн дэвтэр дээр вэб агуулгыг цуглуулж, одоогийн хичээлүүдээ шигтгэн оруул.
Суралцагч нарт зориулсан баялаг интерактив хичээлүүд үүсгэхийн тулд аудио болон видео бичлэгүүд оруул.
Суралцагч нар хүчирхэг зургийн хэрэгслүүдийг ашиглан тодруулж, үзүүлэнгүүдэд тайлбар оруулж, диаграм сараачиж, гар бичмэл тэмдэглэлүүд үлдээж болно.
Таны хичээлийн тэмдэглэлийн дэвтрүүд гэрийн даалгавар, шалгалт, шүүлгэ болон тараах материал цуглуулах ажлыг хялбар болгоно.
Суралцагч нар нь өөрсдийн бие даалтыг авахын тулд агуулгын сан руу оч. Ангид зориулан хэвлэсэн тараах материалууд байхгүй.
Үнэгүй интерактив онлайн сургалт
OneNote ашиглан интерактив хичээлүүд үүсгэх >
Хамтран ажиллаж санал хүсэлтээ өг
Суралцагч тус бүрийн хувийн тэмдэглэлийн дэвтэр дээр шууд шивж эсвэл бичиж хувийн дэмжлэг үзүүл.
Хамтрах орон зай нь багш нарт цаг тухайд нь санал хүсэлт гаргах, зааварлах, суралцагч нарт хамтран ажиллах урам хайрлана.
Тусламж гуйх шошгыг хайснаар, багш нар бэрхшээлтэй байгаа суралцагч нарт хормын төдийд санал хүсэлтээ өгч чадна.
Одоо эхэл
Цагаа хэмнэ. Цэгцэл. Хамтран ажилла.
OneNote хичээлийн тэмдэглэлийн дэвтэрт суралцагч бүрт зориулсан хувийн орон зай, тараах материалд зориулсан агуулгын сан, хичээл болон бүтээлч үйл ажиллагаанд зориулсан хамтрах орон зай бий.
Хичээлийн тэмдэглэлийн дэвтрийн нэмэлт хэрэглүүр
Компьютерын OneNote (2013 эсвэл 2016)-н энэ шинэ үнэгүй нэмэлт хэрэглүүрийг багш нарт Хичээлийн тэмдэглэлийн дэвтрийг ашиглан цагаа хэмнэх мөн илүү үр бүтээлтэй байхад туслах зорилгоор зохион бүтээсэн. Энэ нэмэлт хэрэглүүр нь хуудас болон хэсгийг тараах, суралцагчийн ажлыг хурдан шуурхай хянах, даалгавар өгөх, дүгнэх зэргийг олон LMS/SIS-ийн түншид нийцүүлэн оруулсан.