Одделенска тетратка на OneNote
Заштеди време. Организирај. Соработувај.
Одделенските тетратки на OneNote имаат личен работен простор за секој ученик, прирачна библиотека за печатени презентации и простор за соработка за часовите и креативните активности.
Пријави се во одделенската тетратка

Пријавете се со училишната сметка на Office 365 за да започнете.
Додаток за одделенски тетратки
Овој нов бесплатен додаток за десктоп-верзијата на OneNote (2013 или 2016) е направен за да им помогне на наставниците да заштедат време и да бидат уште поефикасни со нивните одделенски тетратки. Додатокот вклучува дистрибуција на страници и секции и брз преглед на работата на учениците.
БЕЛЕШКА: корисниците на OneNote за Windows 10, веб, Mac и iPad не треба да го преземат додатокот за тетратката со класи бидејќи е вграден.

Доколку треба да го употребите додатокот за тетратка со класи пошироко на повеќе компјутери или доколку сте администратор за ИТ, кликнете тука за повеќе информации.

Организирај ја својата содржина од курсот
Организирајте ги плановите за часот и содржината од курсот во своја сопствена дигитална тетратка.
Чувајте сѐ во одделенската тетратка на OneNote и користете го нејзиното моќно пребарување за да го најдете тоа што го барате, дури и текстот во сликите или ракописот.
Тетратките се зачувуваат автоматски и може да ги видите од кој било уред, на интернет или локално.
Бесплатна, интерактивна електронска обука
Организирање со OneNote >
Создавај и испорачувај интерактивни часови
Собирајте веб-содржина и вметнувајте ги постојните часови во одделенската тетратка за создавање приспособени планови за часот.
Вклучувајте аудио и видеоснимки за да создадете богати интерактивни часови за учениците.
Учениците може да користат моќни алатки за цртање за нагласување, пишување белешки на слајдовите, скицирање дијаграми и пишување рачни белешки.
Одделенската тетратка ви го олеснува собирањето на домашната, тестовите, испитите и печатените презентации.
Учениците ги земаат своите задолженија од прирачната библиотека. Нема веќе печатени хендаути за часот.
Бесплатна, интерактивна електронска обука
Создавање интерактивни часови со OneNote >
Соработувај и пишувај повратни информации
Обезбедете индивидуална поддршка со директно пишување во приватната тетратка на секој ученик.
Просторот за соработка ги охрабрува учениците да работат заедно додека наставникот дава повратни информации и подучува во реално време.
Пребарувајќи ознаки за помош, наставниците може да им дадат инстант повратни информации за учениците што имаат проблеми.
Бесплатна, интерактивна електронска обука
Соработување во училницата со одделенската тетратка на OneNote >
Започни сега
Заштеди време. Организирај. Соработувај.
Одделенските тетратки на OneNote имаат личен работен простор за секој ученик, прирачна библиотека за печатени презентации и простор за соработка за часовите и креативните активности.
Додаток за одделенски тетратки
Овој нов бесплатен додаток за десктоп-верзијата на OneNote (2013 или 2016) е направен за да им помогне на наставниците да заштедат време и да бидат уште поефикасни со нивните одделенски тетратки. Додатокот вклучува дистрибуција на страници и секции и брз преглед на работата на учениците.